پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش اخبار پر بازدید

img_yw_news
پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ -

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نقش بسزایی در انجام پژوهش‌های کلان در حوزه آموزش عالی دارد

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی پژوهش کند؛ مشاغل آینده و آینده شغلی در آموزش عالی چگونه خواهد بود؟

img_yw_news
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ -

موسسه متولی مطالعات بنیادی برای تحول در آموزش عالی است

رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از نقش زیربنایی موسسه برای آموزش عالی کشور خبر داد...

img_yw_news
یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ -

ارائه ظرفیت ها و ماموریت های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

توسط دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه، ظرفیت ها و ماموریت های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای اعضای شورای معاونین وزارت...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ -

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کانون تفکر وزارت علوم است

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: این موسسه کانون تفکر وزارت علوم است و ماموریت آن کمک به تصمیم سازی و برنامه ریزی در

img_yw_news
پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ -

آسیب شناسی وضع موجود و بررسی راهکارهای بهبود عملکرد مؤسسه

دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا در اولین هفته حضور در مؤسسه به منظور آسیب‌شناسی وضع موجود و بررسی راهکارهای بهبود عملکرد مؤسسه جلساتی را...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ -

دکتر علی باقر طاهری‌نیا به سمت رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و عضو دائمی شورای معاونین وزارت عتف منصوب شد

دکر زلفی گل در این حکم انتصاب خطاب به دکتر طاهری‌نیا آورده است؛ نظر به مراتب تعهد...