سخنرانی خانم معصومه قارون

 | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 

معصومه قارون، عضو هیأت علمی موسسه در میزگرد سیاست های جمعیتی و بهره گیری از سرمایه انسانی در همایش ملی "پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران" سخنرانی می کند. این همایش ۲۰ و ۲۱ آبانماه با حمایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و به همت انجمن جمعیت شناسی ایران در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.

سخنرانی دکتر احمدعلی یزدان پناه

 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 

دکتر احمدعلی یزدان پناه عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه، "تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران؛ عرضه یک تجربه پژوهشی" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها سه‌شنبه ۲۱ آبانماه در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود.

سخنرانی دکتر محمدجواد صالحی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 

دکتر محمدجواد صالحی، عضو هیأت علمی موسسه در همایش ملی "پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران" سخنرانی می کند. این همایش ۲۰ و ۲۱ آبانماه با حمایت موسسه و به همت انجمن جمعیت شناسی ایران در تالار ایوان شمس برگزار می شود.

سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری

 | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 

دکتر یعقوب انتظاری، مدیرگروه اقتصاد آموزش عالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در نشست «اقتصاد آموزش عالی ایران و ظرفیت جذب دانشجویان بین‌المللی»، سخنرانی می کند. این نشست، ۲۰ آبان ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
دکتر صالح رشید حاجی خواجه‌لو، دیگر سخنران این نشست خواهد بود.

ارائه دکتر احمدرضا روشن

 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 

دکتر احمدرضا روشن کتاب هنر عشق ورزیدن را معرفی و بررسی می‌کند. این نشست روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه از مجموعه نشست‌های یک ماه یک کتاب در سالن اجتماعات دکتر سیاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

سخنرانی خانم منصوره مهدی‌زاده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 

منصوره مهدی‌زاده دانش آموخته دکتری جامعه شناسی "تحلیل جامعه شناختی گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی در ایران" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها، سه‌شنبه ۱۲ آذر در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود.

سخنرانی دکتر محمد جواد صالحی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 | 

دکتر محمد جواد صالحی، عضو هیأت علمی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سلسله سمینارهای تخصصی دکتری «بررسی وضعیت بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی ایران، آموزش های مهارتی و بازار کار» سخنرانی می کند. این نشست، ۱۷ آذرماه به میزبانی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
دکتر غلامعلی فرجادی، دیگر سخنران این نشست خواهد بود.

سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 | 

دکتر مقصود فراستخواه در همایش «کار فرهنگی در دانشگاه؛ چرایی و چیستی»، سخنرانی می کند. این همایش ۱۲ آذر۱۳۹۸، از سوی دفتر مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.
دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر مهدی حسین‌زاده، دکتر جبار رحمانی، دکتر محمدرضا کلاهی، دکتر مهدی فیض، دکتر نعمت‌الله فاضلی و دکتر آرش حیدری دیگر سخنرانان این همایش هستند. 

انتشار کتاب تاریخ اجتماعی موسسه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 

رویداد علمی انتشار کتاب تاریخ اجتماعی موسسه در پنجاه سال اخیر با عنوان "تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی" ۲۳ آذرماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. 
این کتاب توسط دکتر مقصود فراستخواه در ۵۰۵ صفحه تألیف و توسط  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شده است.

سخنرانی خانم شادی روحانی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 

خانم شادی روحانی کارشناس مسئول موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، کتاب مهره حیاتی را معرفی و بررسی  می‌کند. این نشست روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه از مجموعه نشست‌های یک ماه یک کتاب در سالن اجتماعات دکتر سیاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

سخنرانی خانم دکتر حسینی و خانم دکتر فریدونی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 

دکتر مریم حسینی و دکتر سمیه فریدونی اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» ترجمه بابک طهماسبی را نقد و بررسی می کنند این نشست ۲۵ آذر ۱۳۹۸، از مجموعه نشست های فرهنگ و دانشگاه به میزبانی سرای کتاب برگزار می شود.

سخنرانی دکتر محمد جواد صالحی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 

دکتر محمد جواد صالحی، عضو هیأت علمی مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در موضوع تحلیل تناسب بین بازار کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی "محاسبه نابرابری سرمایه انسانی برای زنان و مردان در ایران و سایر نقاط جهان" سخنرانی می‌کند. این نشست، ۲۷ آذرماه به میزبانی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
دکتر حسن سبحانی، دیگر سخنران این نشست خواهد بود.

سخنرانی دکتر مریم سادات قریشی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 

دکتر مریم سادات قریشی "ضرورت توجه به رویکرد کارآفرینی در دانشگاههای ایران" را به بحث می‌گذارد. این سخنرانی ۲ دیماه به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با همکاری جمعیت توسعه علمی ایران برگزار می‌شود. 

سخنرانی دکتر هادی مرجائی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 


 
دکتر هادی مرجائی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "نتایج سه موج مطالعاتی خود درباره سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها سه‌شنبه ۱۰ دی در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه

 | تاریخ ارسال: 1398/10/10 | 

دکتر مقصود فراستخواه دیدگاههای خود را در دومین نشست «ایدئولوژی و برنامۀ درسی» ارائه می کند. این نشست توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران، ۲۳ دی ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.
دکتر اسدالله مرادی، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر رضا ملایی و دکتر محمد حسنی دیگر سخنرانان این نشست هستند.

برگزاری نشست تخصصی تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

نشست تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران؛ پیامدها و خلق گزینه های ممکن، توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در این نشست: دکتر محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، دکتر مقصود فراستخواه مدیر گروه برنامه ریزی آموزش عالی موسسه، دکتر محسن شریفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم و دکتر علی خورسندی طاسکوه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  نظرات خود را در خصوص موضوع نشست ارائه می دهند. 

این نشست روز سه شنبه ۱۷ دیماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به میزبانی موسسه برگزار می شود. 


سخنرانی دکتر حسن محجوب

 | تاریخ ارسال: 1398/10/14 | 

دکتر حسن محجوب عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری «تجربیات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه استکهلم سوئد» را به بحث می‌گذارد. این سخنرانی ۱۶ دیماه به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با همکاری جمعیت توسعه علمی ایران برگزار می‌شود. 

سخنرانی دکتر مریم حسینی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

دکتر مریم حسینی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "کالبد شکافی پدیده تدوین برنامه درسی در آموزش عالی ایران" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها سه‌شنبه ۲۴ دی در محل موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود.

سخنرانی دکتر عباس رشنوادی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/25 | 

دکتر عباس رشنوادی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کتاب برگ بی برگی را معرفی و بررسی می‌کند. این نشست روز دوشنبه ۳۰ دی ماه از مجموعه نشست‌های یک ماه یک کتاب در سالن اجتماعات دکتر سیاری موسسه برگزار می‌شود.

سخنرانی خانم دکتر مریم حسینی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/30 | 

در راستای سلسله نشست‌های اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌ها و در ادامه نشست قبلی، "چگونگی تدوین برنامه درسی دانشگاهی در ایران" توسط دکتر مریم حسینی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به بحث گذاشته می شود. این نشست در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ در سالن اجتماعات دکتر سیاری موسسه برگزار می‌شود. 

سایر مطالب این بخش