تدوین چارچوب مفهومی

برای تدوین چارچوب مفهومی، ضمن دنبال کردن هدف کلی طرح، یعنی  تدوین نقشۀ راهنما برای انجام مطالعات تعقیبی دانش آموختگان آموزش عالی، اهداف جزئی یا فرعی زیر نیز محقق خواهد شد:

  1. تعیین مراکز و پایگاههای آماری موجود از وضعیت اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی
  2. تعیین گلوگاه های اساسی و مهم جهت ردیابی دانش آموختگان آموزش عالی
  3. انجام مطالعات تطبیقی و مقایسات بین المللی از اجرای طرح های مشابه در سایر کشورها
  4. ترسیم نقشه راه و مراحل اجرای مطالعات تعقیبی
  5. اطلاع از وضعیت اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در نمونۀ منتخب اجرای آزمایشی

اطلاع از وضعیت تطابق رشته و شغل دانش آموختگان آموزش عالی در نمونۀ منتخب اجرای آزمایشی

با تشکیل پنج پنل (نشست) تخصصی از صاحب نظران و نمایندگان دانشگاه و دستگاههای اجرایی مرتبط و با مراجعه به سوابق طرح در سطح بین المللی نقشۀ پیمایش یعنی مسیر تعقیب و گلوگاه‌های اساسی و مهم جهت ردیابی، نهادها و سازمان های همکار، روش جمع آوری داده ها (پرسشنامه یا تبادل بین پایگاههای آماری ، انتخاب متغیر ها و فیلد های آماری) چارچوب مفهومی تدوین شد.


شبکه‌های بین المللی پیمایش

 

INGRADNET.ORG          qtafi.de

 
KOAB MODEL DEVELOPED          KOAB COORDINATOR

DZHW
 

سازمان‌های همکار در پیمایش

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی         پژوهشکده آمار   

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 

مجری‌های رصد در سطح دنیا

 

          
          
northwestern.edu
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | irantrace

Designed & Developed by : Yektaweb