اطلاعات کتاب آمار در سال ۹۸-۱۳۹۷

آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یک از بخش‌های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصول اول تا سوم آن آمار ثبت ­نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و ... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب، آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک­ نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی و ... به تصویر کشیده شده است. فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیرآموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، وابستگی و ... ارائه شده است و در فصل آخر کتاب یعنی فصل ششم روند رشد برخی از اقلام آماری در یک دوره هشت ساله بررسی شده است.
لازم به ذکر است، پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی ایران قابلیت استخراج جداول و نمودارهای بسیاری را برای توصیف ویژگی‌های نظام آموزش عالی ایران دارا است. اما به دلیل حجم زیاد آن‌ها، به صورت یک برنامه لوح فشرده که ضمیمه این کتاب است برای علاقه‌مندان و پژوهشگرانی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند در دسترس خواهد بود. در لوح فشرده پیوست این کتاب، جداول و نمودارهای بسیاری وجود دارد که ویژگی­های جامعه دانشجویی و آموزشگران دانشگاهی را به همراه شاخص­هایی معرفی نموده است. فهرست این جداول در انتهای کتاب ارائه شده است. ‌
جامعه‌ آماری‌ این‌ طرح‌ ملی، شامل کلیه‌ مؤسسات‌ آموزش عالی کشور مورد تأیید شورای‌ گسترش‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سطحی‌ بالاتر از دیپلم‌ متوسطه‌، دانشجو دارند و به‌ دانش‏ آموختگان‌ خود مدرک‌ دانشگاهی مورد قبول‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ اعطا می‌کنند، است.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.

 


در ادامه بخشی از اطلاعات مربوط به سی دی همراه با کتاب قابل دسترس می باشد:
 
 
عنوان بخش دریافت فایل اکسل
نمودارها
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

دفعات مشاهده: 540 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعات کتاب آمار در سال ۹۷-۱۳۹۶

آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یک از بخش‌های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصول اول تا سوم آن آمار ثبت ­نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و ... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب، آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک­ نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی و ... به تصویر کشیده شده است. فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیرآموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، وابستگی و ... ارائه شده است و در فصل آخر کتاب یعنی فصل ششم روند رشد برخی از اقلام آماری در یک دوره هشت ساله بررسی شده است.
لازم به ذکر است، پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی ایران قابلیت استخراج جداول و نمودارهای بسیاری را برای توصیف ویژگی‌های نظام آموزش عالی ایران دارا است. اما به دلیل حجم زیاد آن‌ها، به صورت یک برنامه لوح فشرده که ضمیمه این کتاب است برای علاقه‌مندان و پژوهشگرانی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند در دسترس خواهد بود. در لوح فشرده پیوست این کتاب، جداول و نمودارهای بسیاری وجود دارد که ویژگی­های جامعه دانشجویی و آموزشگران دانشگاهی را به همراه شاخص­هایی معرفی نموده است. فهرست این جداول در انتهای کتاب ارائه شده است. ‌
جامعه‌ آماری‌ این‌ طرح‌ ملی، شامل کلیه‌ مؤسسات‌ آموزش عالی کشور مورد تأیید شورای‌ گسترش‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سطحی‌ بالاتر از دیپلم‌ متوسطه‌، دانشجو دارند و به‌ دانش‏ آموختگان‌ خود مدرک‌ دانشگاهی مورد قبول‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ اعطا می‌کنند، است.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.

 


در ادامه بخشی از اطلاعات مربوط به سی دی همراه با کتاب قابل دسترس می باشد:
 
 
عنوان بخش دریافت فایل اکسل
نمودارها
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم

دفعات مشاهده: 187 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعات کتاب آمار در سال ۹۶-۱۳۹۵

آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ شامل هفت فصل است که در هر فصل آن به بررسی یک از بخش‌های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصول اول تا سوم آن آمار ثبت ­نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و ... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب، آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک­ نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی و ... به تصویر کشیده شده است. فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیرآموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، وابستگی و ... ارائه شده است و در فصل ششم روند رشد برخی از اقلام آماری در یک دوره هشت ساله بررسی شده است.
لازم به ذکر است، پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی ایران قابلیت استخراج جداول و نمودارهای بسیاری را برای توصیف ویژگی‌های نظام آموزش عالی ایران دارا است. اما به دلیل حجم زیاد آن‌ها، به صورت یک برنامه لوح فشرده که ضمیمه این کتاب است برای علاقه‌مندان و پژوهشگرانی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند در دسترس خواهد بود. در لوح فشرده پیوست این کتاب، جداول و نمودارهای بسیاری وجود دارد که ویژگی­های جامعه دانشجویی و آموزشگران دانشگاهی را به همراه شاخص­هایی معرفی نموده است. فهرست این جداول در انتهای کتاب ارائه شده است. ‌
جامعه‌ آماری‌ این‌ طرح‌ ملی، شامل کلیه‌ مؤسسات‌ آموزش عالی کشور مورد تأیید شورای‌ گسترش‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سطحی‌ بالاتر از دیپلم‌ متوسطه‌، دانشجو دارند و به‌ دانش‏ آموختگان‌ خود مدرک‌ دانشگاهی مورد قبول‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ اعطا می‌کنند، است.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.در ادامه بخشی از اطلاعات مربوط به سی دی همراه با کتاب قابل دسترس می باشد:
 
 
عنوان بخش دریافت فایل اکسل
نمودارها
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

دفعات مشاهده: 5886 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانشجویان سال ۹۵-۱۳۹۴ بخش دوم


دفعات مشاهده: 564 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانشجویان سال ۹۵-۱۳۹۴ بخش اول


دفعات مشاهده: 868 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سرفصل دانشجویان سال ۹۵-۱۳۹۴


دفعات مشاهده: 916 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانش آموختگان سال ۹۵-۱۳۹۴ بخش دوم


دفعات مشاهده: 553 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانش آموختگان سال ۹۵-۱۳۹۴ بخش اول


دفعات مشاهده: 741 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سرفصل دانش آموختگان سال ۹۵-۱۳۹۴


دفعات مشاهده: 1322 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول ثبت نام شدگان سال ۹۵-۱۳۹۴ بخش دوم


دفعات مشاهده: 487 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول ثبت نام شدگان سال ۹۵-۱۳۹۴ بخش اول


دفعات مشاهده: 693 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سرفصل ثبت نام شدگان سال ۹۵-۱۳۹۴


دفعات مشاهده: 826 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعات کتاب آمار در سال ۹۵-۱۳۹۴

آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی است. بخش دانشجویی شامل آمار ثبت­ نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان می­باشد که به ترتیب در فصل­های اول، دوم و سوم به تفکیک­های مختلف شامل دوره تحصیلی، نوع تحصیل، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و ... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب، آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک­ نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی و ... به تصویر کشیده شده است. فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیرآموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، وابستگی و ... ارائه شده است و در فصل آخر کتاب یعنی فصل ششم روند رشد برخی از اقلام آماری در یک دوره هشت ساله بررسی شده است.
لازم به ذکر است، پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی ایران قابلیت استخراج جداول و نمودارهای بسیاری را برای توصیف ویژگی‌های نظام آموزش عالی ایران دارا می‌باشد. اما به دلیل حجم زیاد آن‌ها، به صورت یک برنامه الکترونیکی در لوح فشرده­ای که ضمیمه این کتاب می­باشد برای علاقه‌مندان و پژوهشگرانی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند در  دسترس خواهد بود. در لوح فشرده پیوست این کتاب، جداول و نمودارهای بسیاری وجود دارد که ویژگی­های جامعه دانشجویی و آموزشگران دانشگاهی را به همراه شاخص­هایی معرفی نموده است. فهرست این جداول در انتهای کتاب ارائه شده است. ‌
جامعه‌ آماری‌ این‌ طرح‌ ملی، شامل کلیه‌ مؤسسات‌ آموزش عالی کشور مورد تأیید شورای‌ گسترش‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سطحی‌ بالاتر از دیپلم‌ متوسطه‌، دانشجو دارند و به‌ دانش ‏آموختگان‌ خود مدرک‌ دانشگاهی مورد قبول‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ اعطا می‌کنند، می‌باشد.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آماربخشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.

در ادامه بخشی از اطلاعات مربوط به سی دی همراه با کتاب قابل دسترس می باشد:
 
 
عنوان بخش دریافت فایل اکسل
نمودارها
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم

دفعات مشاهده: 2535 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانشجویان سال ۹۴-۱۳۹۳ بخش دوم


دفعات مشاهده: 1107 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانشجویان سال ۹۴-۱۳۹۳ بخش اول


دفعات مشاهده: 1694 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سرفصل دانشجویان سال ۹۴-۱۳۹۳


دفعات مشاهده: 2084 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانش آموختگان سال ۹۴-۱۳۹۳ بخش دوم


دفعات مشاهده: 711 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول دانش آموختگان سال ۹۴-۱۳۹۳ بخش اول


دفعات مشاهده: 1104 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سرفصل دانش آموختگان سال ۹۴-۱۳۹۳


دفعات مشاهده: 1401 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جداول ثبت نام شدگان سال ۹۴-۱۳۹۳ بخش دوم


دفعات مشاهده: 916 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش