کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

گروه‌های پژوهشی


گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 

آموزش‌عالی و بازارکار

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی تأثیر سیاست ها ، قوانین و مقررات بازار کار بر بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی
 • بررسی سیاست های کلان و تأثیر آن بر بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی
 • بررسی و ارزیابی میزان انطباق دروس و رشته‌های تحصیلی با نیازهای اقتصادی
 • طراحی و تشکیل بانک اطلاعاتی "شناسنامه وضعیت شغلی" دانش آموختگان آموزش عالی (مطالعات ردیابی یا Trace Study در بازار کار)

بررسی بازار خدمات آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوارها بر موفقیت تحصیلی دانشجویان
 • بررسی آثار اقتصادی افت تحصیلی در آموزش‌عالی و راههای جبران آن
 • بررسی آثار اقتصادی دانشگاهها بر مناطق مختلف کشور
 • بررسی برابری فرصتهای آموزشی در سطوح مختلف آموزش عالی
 • بررسی تابع تولید آموزش‌عالی در سطوح مختلف
 • بررسی تاثیر اقتصادی ترکیب جنسی دانشجویان در آموزش‌عالی
 • بررسی تاثیر الگوهای تخصیص منابع بر کارایی و بهره‌وری در آموزش عالی
 • بررسی رابطه آموزش عالی رایگان، تقاضای اجتماعی و افت تحصیلی
 • بررسی روشهای تخصیص بودجه در آموزش‌عالی
 • بررسی کارایی و بهره‌وری در آموزش‌عالی
 • بررسی مباحث اقتصادی در تولید و ارائه خدمات آموزش‌عالی
 • بررسی مبانی نظری اقتصاد آموزش‌عالی
 • بررسی مکانیزم های تأمین منابع (مالی ، انسانی ، فیزیکی) در آموزش عالی
 • بررسی نقش مکانیزم های تأمین منابع مالی آموزش‌عالی در کارایی و بهره‌وری
 • بررسی نقش و عملکرد دولت در ایجاد فرصتهای برابر در سطح آموزش‌عالی
 • بررسی هزینه سرانه در آموزش‌عالی
 • بررسی و تعیین الگوی بهینه توزیع منابع (مالی، انسانی و فیزیکی) در آموزش‌عالی
 • تاثیر دریافت شهریه برعملکرد دانشجویان و دانشگاه
 • تخصیص منابع و تامین مالی در آموزش‌عالی
 • تقاضای آموزش‌عالی، عدالت اجتماعی و برابری فرصتهای آموزشی
 • طراحی و تشکیل بانک اطلاعاتی "شناسنامه تحصیلی" دانش آموختگان آموزش عالی(مطالعات ردیابی یا Trace Study ) در سطوح مختلف آموزشی

بررسی نقش آموزش‌عالی در توسعه اقتصادی کشور

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی تاثیر آموزش‌عالی بر شاخصهای توسعه انسانی
 • بررسی تاثیر آموزش‌عالی بر کارآفرینی
 • بررسی تاثیر توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور بر کارایی و عملکرد دانشگاهها
 • بررسی تاثیر سیاستهای اقتصادی بر عملکرد آموزش‌عالی
 • بررسی تحولات تاریخی نقش آموزش‌عالی در اقتصاد
 • بررسی جایگاه اقتصاد آموزش عالی در نظریه‌های توسعه
 • بررسی جنبه‌های نظری نقش آموزش عالی در اقتصاد
 • بررسی فواید و مضرات اقتصادی تمرکز و عدم تمرکز در آموزش‌عالی
 • بررسی گسترش آموزش‌عالی بر توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور
 • بررسی نقش آموزش‌عالی در بهره‌وری عامل کار، سرمایه و تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصادی
 • بررسی نقش آموزش‌عالی در تشکیل سرمایه انسانی
 • بررسی و ارزیابی اقتصادی لوایح و قوانین دولت در زمینه آموزش‌عالی
 • تاثیر تحولات اقتصادی کشور بر آموزش‌عالی در دهه‌های گذشته
 • مقایسه سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف آموزش با آموزش‌عالی

سیاست گذاری توسعه علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی و الگو سازی زنجیره تأمین نیروی انسانی متخصص
 • روش شناسی و مطالعه رویکردهای جدید سیاست گذاری توسعه منابع انسانی
 • مطالعه تطبیقی در مورد نهادهای مشارکتی آموزشی

گروه برنامه ریزی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی و تحلیل مقایسه‌ای برنامه‌های راهبردی دانشگاهها با تأکید بر برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله
 • آسیب شناسی برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران در دو سطح کلان و خرد
 • آسیب شناسی فرایند اطمینان از کیفیت در آموزش عالی ایران ( موانع و چالشها)
 • برنامه‌ریزی درسی دانشگاه‌ها
 • برنامه‌ریزی Teaching Learning در سیستم آموزش‌عالی
 • برنامه‌ریزی جهت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان
 • برنامه‌ریزی جهت بهبود ارتقای شغلی و رفاهی اعضای هیأ‌ت علمی

گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی تطبیقی الگوهای توسعه نظام آموزش عالی در کشورهای مختلف
 • بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه نظام‌های ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
 • مطالعه تطبیقی سیستم‌های جذب و پذیرش دانشجو
 • راهکارهای ارتقای مبادلات بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران
 • تدوین شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی ایران
 • مطالعه و طراحی الگوی پایش وضعیت فرهنگی دانشگاهها
 • بررسی تحولات آینده آموزش عالی در جهان و ایران
 • بررسی نوآوری‌های نظام‌های آموزش عالی در کشورهای مختلف
 • بررسی مقایسه‌ای راهبردهای مختلف آموزش، تعلیم و فراگیری در آموزش عالی
 • ارزیابی برنامه‌های آموزشی آموزش عالی در زمینه‌های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم
 • مطالعه مقایسه‌ای محتوای برنامه‌های درسی نظام‌های آموزش عالی
 • بررسی ابعاد ایده استقلال دانشگاه و نحوه تحقق آن در ایران

گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی راهکارهای اجرایی ارتباط دانشگاه و صنعت
 • پیاده‌سازی طرح افزایش دسترسی به آموزش عالی
 • طراحی فرآیند انتخاب رؤسای دانشگاهها
 • درخواست پیشنهاد طرح (RFP) برای ارتباط با نخبگان خارج از کشور و روش‌های جذب همکاری علمی با آنها