دانشجویان تحت راهنمایی

دانشجویان تحت راهنمایی
#عنوانمجری (دانشجو)محل اجراسال پایان
1الویت بندی عوامل موثر بر هوش سازمانی بر اساس AHPسیده کتایون نوروزی عربدانشگاه علامه طباطبائی1390
2رابطه فعالیت‌های دانش‌محور اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی با فعالیت های نوآورانهحسین گازردانشگاه علامه طباطبایی1390
3تأثیر توانمندسازی و هوش عاطفی کارکنان بر کیفیت خدماتعلی ساریخانی خرمیدانشگاه علامه طباطبایی1392
4ارزیابی به کارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت دربهبودفرآیندتصمیم گیری مدیران سازمان بنادرودریانوردیایوب بزرگزادهدانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار1392
5بررسی رابطه ثبات مدیریت با شاخصهای بهره ووری شرکت های دولتیکمال الدین پیر مؤذنمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم تعمیرات ونگهداری پیشگیرانه وارائه الگوی مناسب در شرکت آب وفاضلابمحمدرضا محمودیمرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو
7متناسب سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)در اداره کل بنادر و دریانوردی بندرامام خمینی(ره)با بکارگیری بسته نرم افزاری شرکت QPRحسن حکمت شعاردانشگاه آزاد اسلامی1389
8بررسی عوامل اثر گذار بر قصد صادرات شرکت های کوچک ومتوسط SMEفریدون مصباحیدانشگاه شهید بهشتی1387
9تعیین عوامل مؤثر در جذب گردشگران استان اردبیل وارایه مدل بهینهمحمد رضا پارسامؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
10ارزیابی تطابق آمیخته بازاریابی خدمات شبکه فروش بیمه با نیازهای مشتریان هدفخلیل دهنویدانشگاه شهید بهشتی1386
11تاملی بر موانع اجرای موفقیت آمیز استراتژی در منطقه آزاد تجاری چابهارسعید رحمانیدانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار1392
12ارزیابی رابطه برنامه‌ریزی راهبردی با انعطاف‌پذیری موسسات آموزش عالیامید سلطانیدانشگاه علامه طباطبائی1390
13بررسی مدل های ارزبابی عملکرد وانتخاب مدل مناسب ارزیابی راهبران شرکت قطارهای مسافری رجاءعصاری وسلیمانیان فرمرکز آموزش مدیریت صنعتی1383
14مطالعه وپیشنهاد استراتژی های مناسب نیروی انسانی بخش تعمیر ونگهداری شرکت قطارهای مسافری رجاءوحید ثانوی گروسیدانشگاه آزاد اسلامی1380
15طرح ریزی استراتژیک خدمات راهبری در شرکت قطارهای مسافری رجاءمحمد هرویدانشگاه آزاد اسلامی1381
16راهبرد های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی با رویکردی بر محصولات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیقدرت الله یوسفیدانشگاه آزاد اسلامی1381
17استراتژی های تغییر در دوره حضرت رسول اکرم(ع) باتوجه به نظریه ها و استراتژی های تغییردر مدیریت قرن بیستمغلامرضا آقاخانیمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی1382
18شناسایی و بررسی فرآیند های طراحی سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی متعارفرضا صدریدانشگاه شهید بهشتی1389
19بررسی مبانی اجرای فرایند مدیریت ارتباطات پروژه در پارکینگ طبقاتی شهید همتمحمد داود سلطانیدانشگاه تربیت مدرس1386
20طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS ) در شرکت مهندسین مشاور آبادحسین حاجی آقا بزرگیدانشگاه شهید بهشتی1389
21ارایه الگوی برنامه ریزی وکنترل پروژه تولید کاغذ اسناد بهادارمحمد حسین علی محمدیمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
22طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه تربیت مدرسمسیح الله کشاورزمحمدیدانشگاه تربیت مدرس1380
23مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوین معیار های انتخاب قرارداد مناسب در پروژه های عمرانیعلیرضا نظامیدانشگاه تربیت مدرس1385
24امکان سنجی استقرار وب معنایی برای کسب مزیت های رقابتیدر کسب و کار الکترونیک موسسات پژوهشیاکرم کیانیمؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی1392
25شناسایی و ارتقاء سطح مزیت رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابت های دیجیتالیالناز بیاتدانشگاه پیام نور1391
26ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم به منظور ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیمجتبی محمدزادهدانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار1392
27راهکارهای ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های پژوهشی، بررسی موردی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیمقداد فرمانیپژوهشکده تحقیقات اسلامی قم1391
28بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران مناطق آزادمسیح جوادپوردانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار1391
29ارزش آفرینی برای مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی کشور از طریق رویکرد بازاریابی ارتباطیعلی خمیسیدانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار1391
30بررسی اثرات اینترنت بر بازاریابی بین المللی در موسسات اموزش عالیحمیده کارگردانشگاه سیستان و بلوچستان، پردیس بین المللی چابهار1391
31تاثیر یکپارچه سازی سیستم های دولت الکترونیک بر ایجاد ارزشهای کسب و کار از منظر تئوری ساختاریزهرا خاکی راوندیدانشگاه علامهطباطبائی1391
32بررسی وفاداری، رضایت و تعهد از طریق رویکرد بازاریابی ارتباطی(رابطه مند) برای ایجاد ارزش برای مشتریان بانک هامحسن رشیدیدانشگاه پیام نور1391
33نقش فناوری اطلاعات درتوانمندسازی کارکنانکبری نصیریدانشگاه علامه طباطبائی1390
34بررسی تاثیر اعتماد سازمانی با نقش واسط سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در بستر ICTآرش محمودیدانشگاه علامه طباطبائی1390
35ارائه الگوی بکارگیری تجارت الکترونیک در سازمان اتکا با رویکردی امنیتیمحمدحسین اسلامیدانشگاه صنعتی مالک اشتر1389
36شناخت موانع طراحی واستقرارسیستم های پشتیبانی تصمیم درمدیریت سازمان آموزش وپرورش استان خوزستانایرج حاتمیدانشگاه آزاد اسلامی1389
37شناسایی عناصر ارزش راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان اتکا به منظور انطباق طرح ریزی فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کارجواد شکرائیدانشگاه صنعتی مالک اشتر1389
38بررسی و ارزیابی سطح بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار در سازمان از دیدگاه مدیرانحانیه بذرافشاندانشگاه تهران1390
39بررسی نقش رضایت و اعتماد الکترونیکی بر وفاداری مشتریان در فرایند خرید اینترنتیوحید قائمیدانشگاه پیام نور1390
40ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم سازی بهینه مدیران به منظور ارائه الگوی مناسب از دیدگاه مدیرانمحمد شهبازی منفردمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
41بررسی الویت بندی وتعیین موانع اجرایی سیستم های اطلاعات مدیریت از دیدگاه کاریران در شرکت برق منطقه ایمحمد رضا حسین زادهمرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو1388
42بررسی تاثیربکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه درتصمیم گیریهای مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتیعلی اکبر گردانمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
43بررسی عملکرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجود در ستاد فرماندهی نیروی مقاومت بسیجحسین منتظریمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
44طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی کارکنان شرکت قطار های مسافری رجاءحمید رضا اسکندریمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
45نقش شبکه های اطلاع رسانی در بهره وری شرکت مخابرات ایرانآقای حاج حسینیمؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی
46بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار شرکت توزیع نیروی یرق شمال شرق تهرانلیلا امجدمرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو1387
47بررسی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت(B2B)(مطالعه موردی: گروه شرکتهای همکاران سیستم)حسن محمدزادهدانشگاه شهید بهشتی1387
48بررسی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات ATM (ماشین های خودپرداز) از سوی مشتریان( بررسی موردی بانک تجارت )محمد رضا عباسی ازغدیدانشگاه شهید بهشتی1387
49ارائه چارچوب برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات صنایع شهید کریمیITSPیدالله وحیدیدانشگاه صنعتی مالک اشتر1386
50بررسی آمادگی شرکت تراکتور سازی ایران جهت بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریمجتبی ملاییدانشگاه سمنان1386
51بررسی ادراک مدیران بازاریابی از تاثیر اینترنت بر فعالیت های بازاریابیبررسی موردی صنعت جهانگردیمجتبی برومنددانشگاه شهید بهشتی1386
52تبیین مدل موفقیت برای استقرار نظام ارتباط با مشتری( eCRM)محمد جواد نائیجیدانشگاه شهید بهشتی1386
53بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات در کوچک سازی سازمانمهدی یزدان شناسدانشگاه تهران1384
54تجزیه وتحلیل سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه در شرکتهای برق منطقه ای بمنظور بهبود آنفرهاد نصرالله پورمرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو
55بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکتهای آب و فاضلاب و ارائه الگوی مفهومیمحمد حسن علیزادهمرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو1384
56بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت برق منطقه ای و طراحی مدل مفهومی آنفلورا نیکورأیمرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو1383
57بررسی آسیب های نظام اطلاعات مدیریت در شرکت برق منطقه ای وارایه راهکارهای کاهش آناسفندیار کشوریانمرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو1383
58بررسی میزان اثربخشی اتوماسیون اداری در عملکرد واحد دبیرخانه معاونت برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستانمحسن پورشمسامرکزآموزش وتحقیقات مدیریت وزارت نیرو1381
59بررسی اثرات سیستم های مکانیزه اطلاعاتی بر بهره وری شرکت مهندسی وساخت تآسیسات دریایی ایرانپروین کبکابدانشگاه آزاد اسلامی1380
60بررسی کیفیت خدمات مراکز درمانی از دیدگاه بیماران با استفاده از مدل SERVQUALشریفه روحانیاندانشگاه پیام نور1392

دفعات مشاهده: 6450 بار   |   دفعات چاپ: 1423 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

امکانات سامانه

 • طراحی سازمان یافته و مطابق با الگوهای استاندارد طراحی وب
 • قابلیت انجام تنظیمات اصلی وبگاه به صورت برخط
 • امکان تغییر قالب و زبان کل برنامه و کاملا سازگار به دو زبان فارسی و انگلیسی
 • دارا بودن قابلیت عضوگیری و مدیریت کاربران
 • امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران
 • امکان دریافت و ثبت برخط سفارشات و تماس‌ها
 • و ...

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 1147 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 11 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 6826483 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 3117 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دکتر یزدان پناه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Dr. Yazdan Panah

Designed & Developed by : Yektaweb