اخبار
بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۷
همزمان با روز آمار و برنامه ریزی، نشست قدردانی از زحمات اعضای گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات موسسه با حضور...

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ۹۶-۱۳۹۵
کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، منتشر شد...

روز آمار و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶
برگزاری گرامی داشت روز آمار و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶ در موسسه...
 

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


روز آمار و برنامه ریزی سال ۱۳۹۳
بمناسبت روز آمار و برنامه ریزی ( اول آبانماه) با حضور ریاست و معاون پژوهشی موسسه در سالن جلسات مراسم قدردانی از همکاران گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات انجام گردید...

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...


تحلیل آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

سخنرانی جناب آقای دکتر منیعی، مدیر محترم گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات با عنوان "تحلیل آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱" ...