کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به شماره ۱۰۰ رسید

یکصدمین شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است:
 

 

 

• بازنمایی مفهوم حکمرانی خوب در آموزش عالی: تحلیل ابعاد و بررسی ساختار عاملی شاخص‌ها تالیف  احمدرضا روشن، احمد سعیدی و یزدان ابراهیمی
• ارائه الگوی استعدادیابی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مطالعه زمینه‌ای تالیف فریده جعفری، زهره میرحسینی و احمد سعیدی
• ربط ارزشی میدان علوم اجتماعی؛ تحلیل تماتیک نمونه موردی پایان‌نامه‌های دانشجویی دکتری تالیف سیدحمید حسینی و محمد توکل
• بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هنجارهای دانشگاهی و پسادانشگاهی تالیف الهام شفائی مقدم و محسن نیازی
• ارائه الگوی دانش فرهنگ مبتنی بر بوم دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان کردستان؛ یک مطالعه کیفی تالیف عفت عباسی، مصطفی قادری، علی حسینی خواه و لقمان شاکری
• شناسایی متغیرهای پیشایندی مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی (فراتحلیل) تالیف مهدی اکبری، حبیب‌اله نادری، جلیل فتح آبادی و امید شکری
• تبیین نقش اخلاق حرفه‌ای تدریس در نیت وفاداری دانشجویان و ارزش برند تالیف مجتبی محمدی، علیرضا یوزباشی و فاطمه اسکند
 

کتاب های رصد اشتغال دانش آموختگان در سالهای تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و ۹۶-۱۳۹۵ منتشر شد

کتاب‌های رصد اشتغال دانش آموختگان سالهای تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و ۹۶-۱۳۹۵ توسط تیم تحقیقاتی پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تألیف و در ۸۴ صفحه به بهای یکصد و سی هزار تومان از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.


 

به گزارش روابط عمومی موسسه معصومه قارون عضو هیأت علمی موسسه و مجری طرح رصد اشتغال دانش آموختگان در پیشگفتار کتاب چنین بیان کرده است: یکی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل است که برای تحقق آن، ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعه منابع انسانی کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم توسعه پایدار و توسعه مبتنی بر دانش ضروری تشخیص داده شد که مهمترین بخش یا زیرمجموعه این نظام ارزیابی، جمع‌آوری و تولید داده‌های آماری مستمر از وضعیت منابع انسانی است. به همین منظور پیمایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان ضروری تشخیص داده شد. به این ترتیب برای نیل به هدف توسعه اشتغال و راهبرد اساسی تناسب اشتغال و تحصیل، سیاست استفاده از نظام یکپارچه جمع‌آوری، پردازش و نشر مستمر اطلاعات بازار کار در برنامه ششم توسعه لحاظ شد که برای تحقق این سیاست، اقدام اساسی طراحی و استقرار نظام جامع پیگیری وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در دستور کار برنامه قرار گرفت.

 از آنجا که موضوع اشتغال دانش‌آموختگان و مسائل بازار کار از موضوعات تخصصی پژوهشی مؤسسه در دهه‌های قبل بوده، اجرای طرح مطالعاتی تدوین الگوی پیمایش یا رصد دانش‌آموختگان در بازار کار در سال ۱۳۹۴ در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی آغاز و انتشار نتایج آن از پاییز سال ۱۳۹۶ تاکنون به طور مستمر و سالیانه توسط موسسه منتشر شده است.

این گزارش ها به ارائه نتایج ردیابی یا رصد وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در سالهای تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و ۹۶-۱۳۹۵ اختصاص دارد و در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول، تعاریف و روش شناسی آمده است، در فصل دوم جداول آماری با توزیع‌های مختلف قابل مشاهده است و در فصل سوم نیز نقشه‌های جغرافیایی از توزیع دانش‌آموختگان و وضعیت اشتغال آن‌ها در سطح استان‌ها ارائه شده است.

 


جلد دوم کتاب حقوق آموزش عالی حکمرانی هیأت امنایی در دانشگاهها منتشر شد

جلد دوم کتاب حقوق آموزش عالی با عنوان "حکمرانی هیأت امنایی در دانشگاهها" توسط دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تدوین و در ۵۲۶ صفحه به بهای ۱۲۵ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در ده فصل تدوین شده و مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده است: جلد دوم این مجموعه که هم اکنون پیش روی شماست به حکمرانی هیأت امنایی و نحوه تعامل دولت و هیأت امنا و شیوه‌های نظارت وگزارش‌دهی اختصاص دارد.

هم اکنون در داخل کشور بجز چند مقاله دردسترس پژوهشگران نیست و ادبیات غنی در زمینه حکمرانی هیأت امنایی شکل نگرفته است، از این رو نگارنده ناگزیر به ترجمه برخی پژوهش‌های خارجی مرتبط گردید. از آنجا که مطابق پیش‌بینی، بخش مهمی از این مطالعه به بررسی تجارب کشورها اختصاص داشت، این تجارب می‌بایست بصورت تفصیلی در اختیار مخاطبان قرار گیرد. بنابراین پژوهش‌های کلیدی بین‌المللی بصورت کامل ترجمه، اما درتدوین نهایی بخش‌های مهم آنها منعکس شد. بدیهی است معرفی یک پژوهش میدانی بین‌المللی در چند سطر برای مخاطبان پژوهشگر ما کافی و وافی نبود. اکنون بیش از۶۰۰ نفر از اندیشمندان و مدیران کشور با تخصص‌های مختلف در هیأت‌های امنای دانشگاهی عضو هستند. این تعداد بجز دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی است. بنا به توصیه رئیس سابق مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی این کتاب برای مطالعه این جمع نخبه منتشر می‌شود و این اثر برای آنها مانند یک کتاب راهنما عمل خواهد نمود.

همچنین جلد نخست مجموعه حقوق آموزش عالی درسال ۱۳۹۶ با هدف تبیین مفاهیم اصلی این شاخه از دانش حقوق و مسائل آن در ایران توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منتشر شد. در آن کتاب موضوعاتی چون حق بر آموزش و امکان تعمیم آن به آموزش عالی، ابعاد حق برآموزش عالی، چگونگی آن در اسناد بین­المللی و قوانین اساسی کشورها، گونه‌شناسی قوانین آموزش عالی درایران، طبقه‌بندی مسائل حقوق آموزش عالی در ایران، موضوع استقلال دانشگاهی از منظرحقوقی، مبحث حقوق مالکیت‌های فکری دانشگاهی و غیره مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت.
 


کتاب دو جلدی آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران میانی و سناریوها منتشر شد

کتاب "آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران مبانی و سناریوها" ویراسته ی دکتر مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دو جلد منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب گزارشی از سی پنل تخصصی میزآینده پژوهی؛ طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۹ است که توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است و مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده است: ما به سوی آینده ای پرتاب می شویم که چه بسا آمادگی زیستن در آن و حتی درکی درست درباره آن نداریم، دانشگاه ها در محیطی با کلان روندها و شگفتی سازهای بسیار غالفگیر کننده کار می کنند. بیشتر تحولات از نوع گسسته و غیرخطی اند. ما با امور نوآیند و نوپدید مواجه خواهیم شد. چگونه می توانیم برای آینده تصمیم بگیریم اگر همه دانش ما منحصر به گذشته است؟ چگونه می توان به آینده عزیمت کرد در حالی که به ایدئولوژی ها و کلیشه ها چسبندگی پیدا کرده ایم؟ آینده پژوهی سامانه ای از سعی عالمانه برای بررسی و فهم روشمند و موثق حوزه های آینده از طریق ایجاد پلتفرمی برای گفتگو و جستجوی رضایت بخش شبکه ذی نفعان اجتماعی است. در این کتاب مدل هایی عملیاتی برای آینده پژوهی در دانشگاه با گزارشی از سی پنل تخصی درباره مسائل آموزش عالی ارائه شده است.

کتاب "آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران میانی و سناریوها" در دو جلد و ۱۴۹۴ صفحه، با قیمت سیصد و شانزده هزار تومان در دسترس علاقمندان می باشد.

 


کتاب بازاندیشی آموزش مهندسی منتشر شد

کتاب بازاندیشی آموزش مهندسی رویکرد CDIO توسط دکتر یعقوب انتظاری عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر حسن محجوب عشرت آبادی ترجمه و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در یازده فصل تدوین شده است و مترجمان در قسمت هایی از پیشگفتار چنین بیان کرده اند:

در محیطی که به طور فزاینده ای بر پیچیدگی فناوری، محصولات، فرآیندها و سامانه ها استوار است، هدف از آموزش مهندسی، ارائه آموزش مورد نیاز جهت تبدیل شدن به مهندسان موفق و متخصصان فنی است که دارای آگاهی اجتماعی و گرایش به ایجاد نوآوری باشند. این مجموعه مرکب از بینش، دانش، مهارت و ویژگی هایی برای تقویت بهره وری، کارآفرینی و برتری شناختی است. همیشه یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران، مدیران و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک قابلیت های مهندسین بوده است. در چند دهه گذشته، رهبران و روسا در دانشگاه، صنعت و دولت به ضرورت انجام اصلاحات در آموزش های مهندسی پی برده اند. انتقاد ضمنی به آموزش مهندسی کنونی به جهت الویت دادن به آموزش های نظری، از جمله ریاضیات، علوم پایه و عدم توجه به مهارت هایی مانند طراحی، کار تیمی و ارتباطات است. رویکرد "سی.دی.آی.او" براساس نظر ذینفعان جهت شناسایی نیازهای یادگیری دانشجویان در یک برنامه و ایجاد ترتیبی از تجربیات یادگیری یکپارچه برای برآورده سازی این نیازها بنا شده است. هدف از به کارگیری این روش بهبود کیفیت و ماهیت آموزش مهندسی است.


 


چاپ کتاب راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی

کتاب راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی؛ با تمرکز بر دوره کارشناسی فناوری اطلاعات توسط دکتر مریم حسینی لرگانی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر فرهاد ابراهیم آبادی و دکتر جعفر توفیقی تألیف و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در هفت فصل تدوین شده و مولفان در مورد کتاب چنین بیان کرده اند:

نویسندگان کتاب حاضر علاقه وافری به چگونگی تدوین دوره­های آموزشی مهندسی بر اساس شایستگی­های مورد تقاضای بازار کار داشته و در همین رابطه بررسی­های زیادی را انجام داده و تجربیات متعددی را کسب کرده­اند. این علاقه و تجربه، نویسندگان حاضر را بر آن داشت که به جمع­بندی بررسی­ها و تجربیات خود در قالب یک اثر بپردازند؛ تا بتوانند به سهم خود در بهبود کیفیت دوره­های آموزشی مهندسی ارائه شده در داخل کشور مشارکت نمایند. نویسندگان زمانی به ضرورت و اهمیت کار خود پی بردند که دریافتند درصد بالایی از فارغ­التحصیلان مهندسی بخصوص فارغ­التحصیلان رشته فناوری اطلاعات از بیکاری رنج می­برند و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته بیشترین درصد اشتغال مربوط به این فارغ­التحصیلان است. تخصص و تجربه نویسندگان کتاب حاضر آنها را یاری کرد که موضوعات، چالش­ها و دیدگاه­ها را از منظرهای مهندسی و آموزش عالی به دقت مورد بررسی قرار دهند. البته در این راه اساتید و صاحبنظرانی بیشماری بودند که با اظهارات ارزنده خود، نویسندگان را در تدوین کتاب حاضر راهنمایی کرده­اند که از این بزرگواران تشکر و قدردانی می­شود.

کتاب راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی؛ با تمرکز بر دوره کارشناسی فناوری اطلاعات، در ۳۹۹ صفحه و با قیمت یک میلیون و دویست هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.

 


چاپ کتاب بین‌المللی شدن آموزش عالی نگاهی نو، گام‌هایی تحول‌ساز

کتاب بین‌المللی شدن آموزش عالی نگاهی نو، گام‌هایی تحول‌ساز به کوشش دکتر مهتاب پورآتشی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و جمعی از همکاران تألیف و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در سه بخش و هفده فصل تدوین شده است، در بخش اول مباحث نظری، در بخش دوم تجارب ایرانی و در بخش سوم تجارب جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. مولف در قسمت هایی از کتاب چنین بیان کرده است: امروزه، دانش و مهارت همکاری­های بین­المللی از عوامل ضروری موفقیت در بازارهای جهانی و رقابتی است و بسیاری دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی با چالش آموزش و پرورش دانشجویان و دانش­آموختگانی که بتوانند تعامل موثر با افراد و سازمان­ها از ملل و فرهنگ­های دیگر داشته باشند؛ مواجه هستند. موضوعی که امروزه بسیار مهم و در جوامع علمی مطرح می­­باشد، ضرورت ورود به فرآیند بین­المللی شدن آموزش عالی و ارتقای آن است. بین‌المللی شدن، می­تواند مزایای گوناگونی برای موسسات آموزشی عالی به­همراه بیاورد، همچون: افزایش شهرت و برند ملی و بین­المللی؛ تقویت نهادی از­طریق ایجاد مشارکت­های راهبردی؛ گسترش انجمن­ها و گروه­های علمی دانشگاهی که توسط آن فعالیت­های خود را محک­ زده، ارزیابی کرده و ارتقا می­بخشند؛ افزودن اهداف مهم یادگیری به تجربه دانشجویان؛ توسعه گروه­های پژوهشی قوی­تر؛ و بسیاری دیگر مزایا.

 


کتاب بین‌المللی شدن آموزش عالی نگاهی نو، گام‌هایی تحول‌ساز ، در ۴۱۰ صفحه و با قیمت یک میلیون و صد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.


شماره ۹۹ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

شماره اول از سال بیست و هفتم فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در شماره ۹۹ این فصلنامه که به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر می‌شود مقالات زیر به چاپ رسیده است:
 

 • از مدرسه تا دانشگاه؛ وحدت نظام آموزش در اندیشه کانت تالیف رضا ماحوزی
 • تأملی بر ویژگی­های اساسی مؤلفه های کلاس درس رهایی بخش در آموزش عالی تالیف علی اقبالی، اکبر صالحی، یحیی قائدی و علیرضا محمودنیا
 • واکاوی الزام ­های اجرایی دوره ­های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام ­نور از منظر پداگولوژی تالیف سکینه اشرفی، حمیدرضا آراسته، حسن­ رضا زین­ آبادی و حسین عباسیان
 • واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار بی اخلاقی پژوهشی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی تالیف ناهید نورمحمدی و فرحناز رستمی
 • چارچوبی برای خودگردانی مالی در دانشگاه­ها؛ روش مدلسازی ساختاری – تفسیری (ISM) تالیف شادی روحانی و زهرا رشیدی
 • الگوی ترویج علم در ایران : یک مطالعه داده بنیاد تالیف اکرم قدیمی و الهه حجازی
 • بررسی رابطه میان تبادل دانش و تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه­ های دولتی تهران تالیف مرجان عرب، حمتی ­پور، زهره میرحسینی و احمد سعیدی 
این شماره از مجله در ۲۱۰ صفحه و به بهای سیصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 

 

انتشار کتاب قلدری آکادمیک توسط موسسه

کتاب قلدری آکادمیک به قلم دکتر زهرا رشیدی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تألیف و توسط موسسه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در پنج فصل تدوین شده و مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده است: هرجا سخن از دانشگاه به میان می آید به سراغ دانش می‌رویم. حال آن که از پرداختن به روح دانشگاه وا مانده ایم. روح و جان دانشگاه در مسیر شدن نیاز به نقدی سازنده دارد. نویسنده با این رویکرد نه برای کوچک کردن انسان اندیشمند دانشگاهی و دانشگاه ایرانی، بلکه برای درک پدیده قلدری از منظر آنانی که برای داشتن گام هایی استوار در قلمرو دانش نیازی به محیطی سالم و آرامشی درونی دارند: به کاوش و پی جویی رد پای پدیده قلدری در محیط دانشگاه و در روابط اعضای هیأت علمی آن پرداخته است. آنچه در اینجا به قلم آمده، فقط نشان دهنده صداقت خودشکنانه دربیان مسائل بازیگران عرصه دانش است. چرا که برای فهم مشکلات اجتماعی چاره ای جز بیان حقیقت هرچند تلخ نیست. بی پردگی و داشتن قلمی روان، در ضمن فرونکستان از نیکی ها و مطلوبیت ها، یگانه راه واکاوی، چاره جویی ژرف و موشکافانه حقایقی است که می تواند تعالی و اوج گیری دانشگاه و دانشگاهی را شدنی تر کند.


کتاب قلدری آکادمیک، در ۲۴۱ صفحه و با قیمت پانصد و هشتاد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.

 


نخستین شماره از فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان منتشر شد

 اولین شماره فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر یعقوب انتظاری منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علاوه بر انتشار مقالات زیر، کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان" نیز معرفی شده است:
 • تحلیل تاثیر اکوسیستم دانش بر رقابت پذیری ملی: مدل عمومی و کاربردهای سیاستی برای ایران، یعقوب انتظاری
 • ارائه چارچوبی مفهومی برای مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه‌های ایران، زهرا رشیدی و سمیه فریدونی
 • از توهم زدایی از پیشرفت و توسعه تا نیاز به تغییرات دگرگون ساز شناختی، حمید جاودانی
 • طراحی الگوی تحول و بازآفرینی دانشگاه مبتنی بر ایده دانشگاه نسل سوم، حبیب اله رعنایی کردشولی و علیرضا امینی
 • بررسی وضعیت و شیوه اجرای کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود، رضا بندریان و علی حیدری
 • فراترکیب اثر تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی، احمد کیخا
 • معرفی کتاب "اقتصاد توسعه دانش بنیان"، فاطمه حیدری
 • علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی نشریه به نشانی (https://jud.irphe.ac.ir) مقالات چاپ شده را مطالعه فرمایند.

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به شماره ۹۷ رسید

شماره ۹۷ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیرمنتشر شده است:
 
 • تخصیص منابع عملکرد محور در آموزش عالی: جعبه ه­ای سیاه حاوی تناقض ارتقای کارایی و کاهش بهره­ وری تالیف ابوالقاسم نادری
 • طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی بین­ المللی تالیف فهیمه جباری، محمد عزیزی، محمدجواد صالحی و بهرام نوازنی
 • تحلیل محتوای سرمایه انسانی: مدل عمومی و کاربرد آن برای دانش­آموختگان رشته ادبیات فارسی تالیف یعقوب انتظاری و یوسف ­محمدنژاد عالی­ زمینی
 • ارائه الگویی برای به کارگیری مدیریت سبز در دانشگاه­های دولتی شهر تهران تالیف سیدمحمد سید علوی، حسن قلاوندی، مجید عباسپور فرد طهرانی و کامران محمدخانی
 • بررسی جامعه­ شناختی تعیین­ گرهای عادی شدن سوء رفتارهای پژوهشی؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز تالیف علی بوداقی، محمد عباس ­زاده، حسین بنی فاطمه و محمدباقر علیزاده اقدم
 • عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان ارجاع شده به کمیسیون موارد خاص دانشگاه بیرجند تالیف معصومه طالبی فرد، احمد خامسان، محسن خورشیدزاده و لیلا طالب­زاده شوشتری
 • یادگیری کندوکاو محور، الگویی برای ارتقای علوم انسانی در آموزش عالی ایران تالیف روح الله کریمی

این شماره از مجله در ۱۷۰ صفحه و به بهای سیصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 

انتشار کتاب حکمرانی آموزش عالی توسط موسسه

کتاب حکمرانی آموزش عالی توسط دکتر احمدرضا روشن عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تألیف و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در پنج فصل تدوین شده است و مولف در قسمت هایی از کتاب چنین بیان کرده است: دنیای این روزهای ما دنیای مسائل و آشفتگی های متراکم و در عین حال، پراکنده است. پازل ها و مشکلات پیچیده ای نظیر فقر، اعتیاد، ویران سازی محیط زندگی و پاندمی های خطرناکی همچون کرونا، منتظر حل شدن اند و بیش از هر زمان دیگر از علم انتظار می رود راه حل هایی برای این مشکلات بیابد. اما علم و مهد علم یعنی نظام آموزش عالی و دانشگاه ها نمی توانند چشمه های جوشان امید بشری باشند، مگر اینکه از حکمرانی شایسته و مناسبی برخوردار شوند. حکمرانی خوب یک تکنولوژی اجتماعی برای حل و فصل مسائل مشترک بشری است.

در عین حال، سرزمین حکمرانی از آن دست گذرگاه های صعب فکری است که پیچیدگی ها، آشفتگی ها و ابهامات فراوانی در خود دارد. حکمرانی به مثابه یک بسته مفهومی، فرایند اداره کردن امور است که از طریق آن، جوامع یا سازمان ها تصمیم های مهم خود را اتخاذ نموده و مشخص می کنند قدرت در دست چه کسانی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ گردیده و به اجرا درآیند. 

حکمرانی خوب یعنی وارد کردن «دیگران مهم» (Significant Others) در میدان های مهم اداره یک سازمان یا یک بخش یا یک جامعه (مثلاً در اداره نظام سیاسی یک کشور یا بخش آموزش عالی یا وزارت علوم یا یک دانشگاه) و تزریق نظرات ذینفعان به تمامی وجوه وجودی آن سازمان که می تواند در سه حوزه اصلی زیر، اِعمال شود:

۱ - حوزه معنا و مفهوم سازی، هدفگذاری و تعیین معیارهای اخلاقی و ارزش های سازمانی،
۲ - حوزه قانونگذاری، سیاستگذاری، مقرراتگذاری، راهبردگذاری، دستورگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری، اولویت گذاری، روش های تدارک منابع و تأمین مالی، اجراء، نظارت، ارزیابی، بازبینی و اصلاح 
۳ - حوزه تدوین عناصر سازمانی (مثل روش های مدیریتی، ساختارها، فرایندها و رویه ها).

کتاب حکمرانی آموزش عالی، در ۲۱۰ صفحه و با قیمت سیصد و هشتاد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 


مجموعه گزارش های تخصصی - راهبردی آموزش عالی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد

 
تصویر جلد عنوان گزارش پژوهشگران دریافت فایل
گسست و بازپیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پژشکی در وزارت بهداشت حمید جاودانی حاجی
بررسی تطبیقی ساختار دانشگاهها در کشورهای دنیا و ایران در جهت پیشنهادی برای کوچک سازی دانشگاهها و گروههای تحصیلی سمیه فریدونی
زهرا رشیدی
شادی روحانی
شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه در کشورهای دنیا و ایران مهتاب پورآتشی
مطالعه تطبیقی دوره های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا (با اولویت کشورهای پیشرو) و رهیافت هایی برای ایران مهتاب پورآتشی
جهانی شدن دانشگاهها در ایران، تحول در برنامه درسی دانشگاهی زهرا رشیدی
تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاههای ایران، و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن زهرا رشیدی
الزامات و زیر ساخت های لازم برای جذب دانشجویان بین المللی در ایران یعقوب انتظاری
الزامات و زیر ساخت های جذب دانشجویان بین المللی به ایران غلامرضا ذاکر صالحی
بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن (آموزشگر، محقق و. . . ) در دانشگاه های پیشرفته دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران اصغر زمانی
شناسایی حوزه های جدید درسی و رشته ای در دانشگاه های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای دانشگاه های ایران سیده مریم حسینی لرگانی
تحلیلی بر توزیع استانی بودجه آموزش عالی در ایران؛ مبانی نظری و کاربردهای سیاستگذاری یعقوب انتظاری
روش های نوین تدریس در دانشگاه ها؛ یادگیری مبتنی برمسأله (راهنمای تدریس) زهرا رشیدی
آسیب شناسی سیاست های بومی گزینی در پذیرش دانشجو سمیه فریدونی
اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده های ایران یعقوب انتظاری
تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی از برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ایران زهرا رشیدی
آسیب شناسی و تحلیل برنامه های توسعه آموزش عالی  ایران و ارائه الگویی برای ساختار و فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه احمد رضا روشن
سیده مریم حسینی لرگانی

آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ منتشر شد

کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به همت گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه در ۲۴۲ صفحه، به بهای دو میلیون ریال توسط انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یکی از بخش های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصل اول تا فصل سوم آن آمار ثبت نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی به تصویر کشیده شده است.
فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیر آموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، و وابستگی، ارائه شده است. در فصل ششم، فصل آخر کتاب روند رشد برخی از اقلام آماری در دوره ده ساله بررسی شده است.
جامعه آماری این کتاب، شامل تمام موسسات آموزش عالی کشور که مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی صلاح اعطا می کنند است.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.


 


شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی؛ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

شماره ۹۶ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیرمنتشر شده است:


 
 • راهبردها و راهکارهای اجرایی برای تنوع­ بخشی منابع مالی مؤسسات آموزش ­عالی و پژوهشی با تأکید بر منابع غیردولتی تالیف محمدتقی نظرپور
 • چالش­های تلفیق الگوی آموزش برای توسعه پایدار در آموزش ­عالی صنایع دستی تالیف حسنعلی پورمند، غلامرضا ذاکرصالحی، رضا افهمی و ساغر کریمی
 • نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه و اشتغال ­پذیری درک ­شده در رابطه بین انطباق­ پذیری مسیر شغلی و قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی تالیف سعید کریمی
 • نقش و جایگاه دانش ­آموختگان در فرایند ارزشیابی برنامه ­های درسی رشته ­های علوم انسانی در دانشگاه­های برتر ایران و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوب تالیف رسول گلکار، احمدرضا نصر اصفهانی و محمدرضا نیلی
 • تأملی بر الگوهای آموزش جامعه­شناسی براساس تجربه زیسته گروهی از ذینفعان؛ مدلی برآمده از نظریه برپایه تالیف فاطمه عزلتی مقدم، مقصود فراستخواه و فرح ترکمان
 • سایش در روابط اعضای هیئت علمی دانشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن تالیف زهرا رشیدی

این شماره از مجله در ۱۷۰ صفحه و به بهای سیصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 

 


کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ منتشر شد

کتاب "رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ توسط تیم تحقیقاتی پیمایش در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تألیف و در ۸۴ صفحه به بهای نهصد هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه معصومه قارون عضو هیأت علمی موسسه و مجری طرح در پیشگفتار کتاب چنین بیان کرده است: یکی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل است که برای تحقق آن، ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعه منابع انسانی کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم توسعه پایدار و توسعه مبتنی بر دانش ضروری تشخیص داده شد که مهمترین بخش یا زیرمجموعه این نظام ارزیابی، جمع‌آوری و تولید داده‌های آماری مستمر از وضعیت منابع انسانی است. به همین منظور پیمایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان ضروری تشخیص داده شد. به این ترتیب برای نیل به هدف توسعه اشتغال و راهبرد اساسی تناسب اشتغال و تحصیل، سیاست استفاده از نظام یکپارچه جمع‌آوری، پردازش و نشر مستمر اطلاعات بازار کار در برنامه ششم توسعه لحاظ شد که برای تحقق این سیاست، اقدام اساسی طراحی و استقرار نظام جامع پیگیری وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در دستور کار برنامه قرار گرفت. از آنجا که موضوع اشتغال دانش‌آموختگان و مسائل بازار کار از موضوعات تخصصی پژوهشی مؤسسه در دهه‌های قبل بوده، اجرای طرح مطالعاتی تدوین الگوی پیمایش یا رصد دانش‌آموختگان در بازار کار در سال ۱۳۹۴ در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی آغاز و نتایج آن در پاییز سال ۱۳۹۶ منتشر شد.

این گزارش به ارائه نتایج ردیابی یا رصد وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ اختصاص دارد و در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول، تعاریف و روش شناسی آمده است، در فصل دوم جداول آماری با توزیع‌های مختلف قابل مشاهده است و در فصل سوم نیز نقشه‌های جغرافیایی از توزیع دانش‌آموختگان و وضعیت اشتغال آن‌ها در سطح استان‌ها ارائه شده است.


چاپ کتاب دانشگاهها و توسعه منطقه ای

کتاب "دانشگاهها و توسعه منطقه ای ارزیابی منتقدانه از تنش ها و تناقضات" ویراسته ی رومولو پینیرو، پاول بنورث و گلن جونز توسط دکتر امیرحسین کیذوری عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر مجتبی غلامیان ترجمه و در ۳۰۷ صفحه به بهای ۶۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب با دیباچه دکتر مقصود فراستخواه در پنج بخش تدوین شده و در مورد کتاب چنین بیان شده است: در این کتاب، شیوه هایی را که دانشگاهها و نظام های دانشگاهی به وسیله آن به مجموعه روبه افزایش فشارهای اجتماعی پیرامون تعامل منطقه ای پاسخ می دهند، مورد بررسی قرار می دهیم. در برخی از دانشگاهها، شیوه عکس العمل و پاسخ آنها در برابر این فشارها به نحوی بوده است که مجموعه جدید ازفعالیتها حول ایده رسالت منطقه ای ایجاد شده است. همچنین بحث ما در این کتاب آن است که برخلاف آنچه که در ادبیات پژوهش کنونی از آن حمایت می شود، این امر فرآیند پیچیده ای بوده است و ضمن آن، رسالت منطقه ای نیز رسالتی پیچیده است. عدم موفقیت در تصدیق و بررسی این نوع پیچیدگی، منجر به شرح سطحی وتوصیه های تجویی (توسط سیاستگذاران و پژوهشگران) درباره نقش دانشگاهها در توسعه منطقه ای شده است.
 

شماره جدید فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی منتشر شد

شماره ۹۵ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری دکتر مقصود فراستخواه منتشر شد.به گزارش روابط عمومی موسسه در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر را می‌خوانید:
 
 • رویکرد قابلیت و عدالت در آموزشعالی: فراترکیب قابلیتهای دانشجویان تالیف مهدی مهدی،محمد یمنیدوزی سرخابی،مرتضی رضاییزاده و مرتضی منادی
 • طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اَکِر تالیف نرگس کشتی آرای، رضا اقدامپور و رضا اسماعیلی
 • شناسایی مؤلفههای آموزش و توسعه سرمایهانسانی در گذر از دانشگاه سنتی به دانشگاه آینده به روش آمیخته تالیف معصومه نقدی، بدری شاه طالبی و محمدعلی نادی
 • آموزش رشته معماری و انرژی در ایران: فرصتها و چالشها تالیف فاطمه اکرمی ابرقویی
 • دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک: ارائه مدل نقشهای راهبردی در روابط دانشگاه و جامعه تالیف محمد مهدی فراحی و فاطمه بیگی نصرآبادی
 • سنخشناسی دانشگاههای برتر جهان از منظر توسعه پایدار تالیف مهتاب پورآتشی و اصغر زمانی
 • فرهنگ سازمانی و اثربخشی رهبری در سطح اداری دانشگاه؛ پیمایش ملی گلوب در ایران تالیف مقصود فراستخواه و رضا منیعی
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی

این شماره از مجله در ۱۸۰ صفحه و به بهای سیصد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.

چاپ کتاب چشم اندازهای بین المللی در تامین مالی آموزش عالی

کتاب "چشم اندازهای بین المللی در تامین مالی آموزش عالی" تألیف جوزف برادا، وجسیک بینوکوفسکی و ماساکی کوبونیوا توسط دکتر وحید مهربانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ترجمه و در ۱۹۰ صفحه به بهای ۴۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.

 
به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در نه فصل تدوین شده و مترجم در مورد کتاب چنین بیان کرده است: پس از طی چند دهه و اطلاع از منافع سرشار، گسترده و چندبعدی آموزش عالی و گسترش متعاقب آن حتی در جوامع کمتر توسعه یافته، سیاست­گذاران دولتی با چالشی مواجه شده ­اند که گریزی از آن نیست. از یکسو به دلیل منافع تحصیل در سطوح عالی نمی ­توان به آن بی­ توجه بود و دست از حمایت آن برداشت و از سوی دیگر، گسترش آموزش عالی نیازمند منابع مالی هنگفتی نیز است که تأمین آن صرفاً توسط دولت کاری بس دشوار می­ نماید و از توان دولت خارج است. بر این اساس، مطالعات اقتصاد آموزش که در اوایل متمرکز بر منافع و پیامدهای آموزش بود، امروزه به سمت تأمین مالی آموزش به­ ویژه در سطح سوم گرایش پیدا کرده که حاصل آن مطرح شدن بحث‌ها و انتشار مقالات و کتاب­های بسیار است.

تلاش دولت برای کاستن از سنگینی بار تأمین مالی آموزش عالی و در عین حال نظام­ مند ساختن آن موجب شده است که جنبه­ های خصوصی این امر تقویت شود و دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزش عالی به دنبال یافتن شیوه­ های نوین در تأمین مالی فعالیت ­های خود بروند، از جمله اتکاء بر شهریه، ارتباط با دنیای کسب‌وکار و همکاری با بخش صنعت و کشاورزی.
شکل ­گیری فضای جدید در مالیۀ آموزش عالی و ظهور روش­های تازۀ درآمدزایی، زمینه ­های جدیدی را برای فعالیت دانشگاه‌ها به ­وجود آورده است به طوری که رسالت دانشگاه‌ها به کلی در حال تغییر است و همین امر منجر به تغییر اساسی رسالت­ های آنها شده است.

بنا بر اهمیت موضوع و لزوم دسترسی به منابع علمی جدید در زمینه تأمین مالی آموزش عالی و همچنین در امتداد آثار علمی دیگری که تاکنون مترجم کتاب در حوزۀ آموزش از خود بجای گذاشته است، ترجمه کتاب پیش­رو را اقدامی مناسب یافتم. این کتاب حاوی مروری بر تجارب کشورهای مختلف است و از این رو، از غنای کافی برخوردار است زیرا نگرش­ ها، تجربه‌ها و رویکردهای گوناگون را در کنار هم قرار می ­دهد و دیدگاهی جامع در ذهن مخاطب ایجاد می­ کند.
 

چاپ کتاب برنامه های کارآفرینی در دانشگاه های مدرن

کتاب "برنامه های کارآفرینی در دانشگاه های مدرن" تألیف میشل اچ.موریس، دوناداف.کوراتکو و جفری آر.کورنوال توسط دکتر محمد عزیزی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وحیده خامیزاده کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران ترجمه و در ۳۲۰ صفحه، به بهای ۶۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در یازده فصل تدوین شده و مترجمان در مورد کتاب چنین بیان کرده اند: برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت و سوی کارآفرینی، مهمترین و محوری‌ترین حرکت، تحول در آموزش‌ها و برنامه‌های دانشگاهی است که بایستی مد نظر قرار گیرد. دانشگاه‌های مدرن دنیا تحولات شگرفی در راستای برنامه‌ها و آموزش‌های کارآفرینی داشته‌اند. این دانشگاه‌ها هم در برنامه‌های رسمی آکادمیک و هم غیر رسمی و فوق برنامه، فعالیت‌های نوآورانه‌ای در آموزش کارآفرینی داشته‌اند. در این کتاب که نویسندگان آن از صاحبنظران به نام کارآفرینی هستند، به موضوع برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌های پیشرو توجه شده است. با توجه به علاقه روز افزون دانشگاهیان در ایران به کارآفرینی و آموزش آن، امید است که مورد توجه مخاطبان اعم از سیاستگذاران، مدیران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها قرار گیرد.
 

سایر مطالب این بخش