چاپ کتاب برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
کتاب “برنامه ریزی توسعه آموزش عالی رویکردی کاهنده، موقعیتی پیچیده” توسط دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی تالیف و در ۳۱۵ صفحه، به بهای ۲۳۰ هزار ریال بصورت مشترک توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مولف در مورد کتاب چنین بیان کرده اند:
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاهی، برای برون رفت از جزئی نگری و فرمالیسمی که در آن گرفتار است، لازم است خود و مفاهیم مرتبط را نقد کند تا از این راه به تعالی همه جانبه آموزش عالی در ارتباط تعاملی با جامعه محلی، ملی و بین المللی کمک کند. این کار در ارتباط مستمر با واقعیت های مرتبط باید انجام گیرد تا مفهوم و یا مفاهیم نو بتوانند گشودگی، تحول گرایی، مواجه با پدیده های نامطمئن و متغیر، بهره گیری از خطاها و عدم قطعیت، برای اکتشاف علمی را در خود جای دهند و توانایی ترکیب تضادها و پیش بینی ناپذیرها را با آنچه اتفاق می افتد داشته باشند. 

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۶ | 
صاحب امتیاز این فصلنامه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است و دکتر مقصود فراستخواه سردبیری آن را بر عهده دارد. عناوین مقاله‌های این شماره به شرح زیر است:
۱.  تحلیل مؤلفه‌­های مدیریت کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشگاه شهید بهشتی/ حامد کمالی، محمد یمنی دوزی سرخابی و مرتضی رضایی زاده
۲. ادراک محیط ارزیابی کلاس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی: نقش واسط‌ ه­ای یادگیری خودراهبر/ سمیرا اسفندیاری بیات، عنایت عباسی و حسن صدیقی
۳. مدلی مناسب برای زبان آموزش دانشگاهی در ایران در جهت بین­المللی شدن: نظریه برپایه/ نسرین اصغرزاده و اباصلت خراسانی
۴. گسترش کمّی آموزش عالی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی؛ نظریه­ای داده بنیاد/ سمیه فریدونی
۵. رواسازی مقیاس نگرش به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه سمنان / سیاوش طالع پسند، یوسف کشاورزی و زینب سادات فاطمی نسب
۶. تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی / فریبا غلامی چهکند، اعظم محمدزاده قصر و محمود سعیدی رضوانی
۷. ا ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدلهای چندسطحی/ ابوالقاسم مهدوی و زینب پیروزراهی

اطلاعات بیشتر...

چاپ کتاب مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱ | 
کتاب “مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟” به اهتمام دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی گردآوری و در ۷۹ صفحه، به بهای ۱۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.
در این کتاب می خوانیم:
از کیفیت تا کمیت در آموزش عالی ایران: مسئله چیست (محمد یمنی)
آینده آموزش عالی ایران (جعفر توفیقی)
دانشگاه ایرانی در دو راهی (مقصود فراستخواه)
آینده دانشگاه در ابهام (محمد امین قانعی راد)
آموزش عالی در مسیر حرفه گرایی (ابراهیم صالحی عمران)
تحلیلی بر قوانین و مقررات سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در سالهای اخیر (احسان جمالی)

اطلاعات بیشتر...

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ۹۶-۱۳۹۵

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی یکی از بخش های نظام آموزش عالی پرداخته شده است.
در فصل اول تا فصل سوم آن آمار ثبت نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان به تفکیک، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی به تصویر کشیده شده است.
فصل پنجم کتاب شامل آمار کارکنان غیر آموزشی است که به تفکیک مدرک تحصیلی، جنسیت، و وابستگی، ارائه شده است. در فصل ششم، فصل آخر کتاب روند رشد برخی از اقلام آماری در دوره ده ساله بررسی شده است.
همچنین در بخش پایانی کتاب برای آن دسته از علاقمندان و پژوهشگرانی که نیاز به جزئیات بیشتری دارند جداول و نمودارهای بسیاری از ویژگی های نظام آموزش عالی ایران استخراج شده و در لوح فشرده ای ضمیمه کتاب شده است.
جامعه آماری این کتاب، شامل تمام موسسات آموزش عالی کشور که مورد تایید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سطحی بالاتر از دیپلم متوسطه دانشجو دارند و به دانش آموختگان خود مدرک دانشگاهی مورد قبول مراجع ذی صلاح اعطا می کنند است.
همچنین در این کتاب، تعاریف و مفاهیم استاندارد مصوب کمیته آمار بخشی علوم تحقیقات و فناوری ملاک عمل بوده است.

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۵

مجله علمی - ‌پژوهشی با عنوان «فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی» ، شماره ۸۵، چاپ و منتشر شد.
صاحب امتیاز این فصلنامه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است و دکتر مقصود فراستخواه سردبیری آن را بر عهده دارد. عناوین مقاله‌های این شماره به شرح زیر است:
۱.  توسعه دیپلماسی علم و فناوری در ایران و تأثیرات نظام آموزش عالی بر آن/ طلیعه مقیمی، حمیدرضا آراسته و کامران محمدخانی
۲. ارتباطات علمی دانشگاه، صنعت و دولت در ایران براساس مدل مارپیچ سه­گانه در حوزه کشاورزی/ فروغ سبحانی، سعیده ابراهیمی و عبدالرسول جوکار
۳. تحلیل فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور: شناسایی تعیین کننده­ها و راهکارها/ سیده مریم حسینی لرگانی
۴. ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه­ریزی درسی آموزش­عالی ایران با رویکرد مبتنی بر داده بنیاد/ حسین محسن پورکبریا، کورش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی و اباصلت خراسانی
۵. تأملی بر برنامه درس آشنایی با معماری اسلامی از منظر فهم دانشجویان کارشناسی معماری از این مفهوم/ نادیه ایمانی و حامد بیتی 
۶. بازشناسی و مرور نظام­مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی در ایران/ آمنه صدیقیان بیدگلی و مجتبی لشگری
۷. اداره هیئت امنایی در نظام آموزش عالی ایران/ رضا مهدی و اذن الله آذرگشب

اطلاعات بیشتر...


چاپ مجله نامه آموزش عالی شماره ۴۰

مجله نامه آموزش عالی شماره ۴۰ منتشر گردید.
اطلاعات بیشتر...


چاپ کتاب رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)

کتاب “رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)” توسط آقای دکتر اصغر زمانی استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۲۹۶ صفحه، به بهای ۲۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شده است.

اطلاعات بیشتر

چاپ کتاب دانشگاه جهان، موردی برای نظام دانشگاه

کتاب “دانشگاه جهان، موردی برای نظام دانشگاه” توسط آقای دکتر اصغر زمانی و خانم دکتر مهتاب پورآتشی استادیاران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۱۲۶ صفحه، به بهای ۱۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مترجمان در مورد کتاب چنین بیان کرده اند:
کتاب "دانشگاه جهان: موردی برای نظام دانشگاه"، سه نظام آموزشی عمده جهان را مورد بررسی قرار می­دهد، که عبارتند از: نظام آموزشی قاره اروپا، نظام آتلانتیک، و نظام آموزشی آسیای شرقی. نویسنده کتاب مدلی را تحت عنوان "دانشگاه جهان" پیشنهاد می­دهد. این کتاب شامل شش فصل به شرح زیر است: در فصل اول، سه دیدگاه در مورد دانشگاه در فرایند جهانی شدن مطرح شده است. فصل دوم به پویایی نظام‎های اجتماعی جهانی می­پردازد. در فصل سوم، چالش‎های جهانی بخش دانشگاهی به عنوان معیاری برای مقایسه نظام‎ها تشریح شده است. در فصل چهارم، تکوین سه نظام دانشگاهی متمایز مطرح شده است. فصل پنجم، به بیان همگرایی و واگرایی: پویایی‎های نظام کنونی بخش دانشگاهی پرداخته شده است. از جمله مباحث مطرح در این فصل شامل: پذیرش دانشگاه، استقلال دانشگاه و آزادی علمی، تمایز در نظام دانشگاهی، و تامین مالی دانشگاه می­باشد. در فصل ششم، این مساله مطرح می­شود که آیا فرصت عادلانه در نظام دانشگاهی جهانی وجود دارد؟ و در نهایت، فصل هفتم کتاب به نتیجه­ گیری اختصاص یافته است.
برخی از مهم­ترین خوانندگان هدف این کتاب شامل: نظریه پردازان آموزش عالی، سیاستگزاران آموزش عالی، مدیران آموزش عالی، و متخصصان و پژوهشگران آموزش عالی هستند.

سفارش آنلاین و تهیه کتاب

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۴

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۴ منتشر گردید...

اطلاعات بیشتر...


چاپ کتاب حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل

کتاب "حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل" به قلم آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ۳۰۸ صفحه، به بهای ۱۶۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مولف در مقدمه کتاب چنین بیان کرده است:

حقوق آموزش عالی بخشی از جهان وسیع‌تر حقوق آموزش است. این قلمرو بزرگتر نه تنها قوانین مربوط به تحصیلات عالی و پیش دانشگاهی بلکه قوانین مربوط به تحصیلات پایین‌تر را نیز شامل می‌شود. «حق آموزش» در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در قوانین اساسی اکثر کشورها ظهور و بروز داشته است. حقوق آموزش عالی به عنوان شاخه‌ای از این مبحث متأسفانه از سطح مباحث محدود (عمدتاً نظری) فراتر نرفته و از توسعه و بلوغ لازم برخوردار نیست. از این رو انجام یک مطالعه تجربی و تطبیقی را با مشکل مواجه می‌کند.

در کشور ایران تاکنون یک «مطالعه پایه» در خصوص مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی انجام نشده است که کل سیستم حقوقی آموزش عالی را به صورت یکپارچه بررسی کند. لازمه این مهم این است که ابتدا مبانی نظری و مفاهیم اصلی‌ این شاخه از حقوق در اختیار مدیران، کارشناسان و پژوهشگران علاقه‌مند قرار گیرد. گام دوم نیز مسأله‌یابی و کشف کلیدی‌ترین مسایل و مشکلات در این زمینه است. مطالعه حاضر این دو مسأله را رکن پژوهش خود قرار داده است.
 


چاپ کتاب برابری و کارایی در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۷ | 

کتاب "برابری و کارایی در آموزش عالی" توسط آقای دکتر وحید مهربانی ترجمه و در ۱۶۰ صفحه، به بهای ۱۰۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مترجم در مورد کتاب چنین بیان کرده است: 

پیامدهای پرداخت یارانه به آموزش عالی از منظر دو مقوله پرچالش همیشگی یعنی برابری و کارایی، محور اصلی بحث در این کتاب است. مسأله این است که کمک مالی به دانشجویان، در نهایت به طور خالص خانوارهای مرفه را منتفع می سازد یا به نفع خانوارهای فقیر تمام می شود و در هر صورت، آیا شرایط کارایی برقرار خواهد شد یا خیر. نشان داده می شود که یارانه دادن به آموزش عالی، بهینه دوم را تأمین می کند چون آثار اختلال زای مالیات ستانی بر انباشت سرمایه انسانی را بی اثر می سازد. همچنین وضعیت برابری به نمایندگی دانشجوها از گروههای درآمدی مختلف و تعلق مالیاتی بستگی دارد. به علاوه، یک مالیات فارغ التحصیلی نقش اختلالی مالیات را خنثی می کند و محتملاً ابزاری برای اجرای یک سیاست برتر پارتو است.

اطلاعات بیشتر جهت خرید کتاب...


چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی است. بخش دانشجویی شامل آمار ثبت ­نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان می ­ باشد که به ترتیب در فصل ­ های اول، دوم و سوم به تفکیک ­ های مختلف شامل دوره تحصیلی، نوع تحصیل، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و ... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب، آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی و ... به تصویر کشیده شده است. در فصل آخر کتاب یعنی فصل ششم روند رشد برخی از اقلام آماری در یک دوره هشت ساله بررسی شده است.

آمار آموزش عالی ایران 95-1394


چاپ کتاب نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۴ | 

کتاب "نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی" توسط دکتر بازرگان استاد دانشگاه تهران و دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ۱۴ فصل توسط انتشارات سمت منتشر شد.

هدف این کتاب، فراهم آوردن زمینه ای برای ایجاد درک مشترک درباره مفاهیم، الگوها، روش ها، رویکردها و چگونگی نظارت و ازرشیابی در آموزش عالی است. حوزه ارزشیابی به طور عام و ارزشیابی آموزش عالی به طور خاص، گرایشی از رشته اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی در حوزه علوم تربیتی است.

براین اساس، این کتاب به بازنمایی چیستی، چگونگی و چرایی گردآوری داده ها و اطلاعات برای قضاوت و تصمیم گیری درباره عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش عالی، به منظور اقدام برای بهبود آن می پردازد.

AWT IMAGE

چاپ کتاب نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۳ | 

کتاب "نگاهی به تجربه‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق‌ها و چشم‌اندازها" توسط جمعی از نویسندگان (عباس بازرگان، مقصود فراستخواه، یداله مهرعلیزاده، حسین معماریان، بهروز مهرام، نسرین نورشاهی) تالیف و در ۱۰۸ صفحه، به بهای ۱۲۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، محورهای کتاب به شرح زیر است:

  • دو دهه تجربه زیسته در ارزیابی کیفیت آموزش‌عالی در ایران (۹۴-۱۳۷۴): از اندیشیدن درباره کیفیت تا پیشنهاد استقرار شبکه کیفیت دانشگاه‌های ایران
  • زمینه های فرهنگی و اجتماعی آموزش‌عالی ایران و نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آن
  • آسیب شناسی ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران
  • ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی کشور: چالشها و دستاوردها
  • مروری بر تجربه‌های ارزیابی در قلمرو آموزش‌عالی خراسان رضوی (از فعالیت‌های ارزیابی درون دانشگاهی تا نظارت بر کیفیت آموزش‌عالی در استان)
  • تجربه ارزیابی و بررسی کیفیت زندگی شغلی اعضای هیئت علمی

اطلاعات بیشتر...


چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۰

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۳ | 

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۸۰ منتشر گردید...

اطلاعات بیشتر...


چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۹

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | 

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره ۷۹ منتشر گردید.
اطلاعات بیشتر...


چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۶ | 

آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی است. بخش دانشجویی شامل آمار ثبت ­نام شدگان، دانشجویان و دانش آموختگان می ­ باشد که به ترتیب در فصل ­ های اول، دوم و سوم به تفکیک ­ های مختلف شامل دوره تحصیلی، نوع تحصیل، جنسیت، وابستگی، شیوه آموزشی و ... ارائه شده است. در فصل چهارم کتاب، آمار آموزشگران دانشگاهی به تفکیک ­ نوع خدمت، مرتبه علمی، جنسیت، وابستگی و ... به تصویر کشیده شده است. در فصل آخر کتاب یعنی فصل ششم روند رشد برخی از اقلام آماری در یک دوره هشت ساله بررسی شده است.

آمار آموزش عالی ایران 94-1393

اطلاعات بیشتر...


چاپ کتاب روش تحقیق آمیخته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | 

کتاب "روش تحقیق آمیخته" (بهم پیوستن نظریه با عمل) توسط آقای دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجمه و در ۳۶۲ صفحه، به بهای ۲۲۰  هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر فراستخواه در مقدمه کتاب "روش تحقیق آمیخته" چنین بیان کرده است

از دو جهت در زندگی علمی‌ام به مباحث روش تحقیق نیازمند بودم و علاقه‌مند می‌شدم. نخست اینکه مطالعه کردن و فعالیت پژوهشی، کار روزمرّه‌ام بود، دلیل دوم، درس‌هایی با عنوان روش تحقیق بود که برعهده می‌گرفتم و آموخته‌هایم را با دانشجویان خویش (به‌ویژه در دوره‌های دکتری) به اشتراک می‌نهادم.

 این کتاب از آن جمله بود و در همان بدو انتشار به دست آوردم، خواندم و از جهاتی برای محققان مفید یافتم. بارها برای تحقیقات خود، یا از باب تهیۀ درس برای کلاس‌هایم به آن رجوع مجدد داشتم و به دانشجویانم معرفی می‌کردم. فکر می‌کردم بهتر است به زبان فارسی نیز ترجمه شود و در اختیار طیف بیشتری از خوانندگان قرار گیرد،

همچنین مولف کتاب " شارلن نگی هسه بایبر" (جامعه شناس، دانشگاه بوستون) هدف از انتشار کتاب را اینگونه بیان کرده است:

این کتاب حاوی رویکردی کل نگر به روش تحقیق آمیخته است. کانون توجه کتاب به مسائل تحقیق در روش‌های آمیخته است، چه در طرح این روش‌ها و چه در اجرای آن‌ها. رسم رایج این زمانه در حوزه تحقیقات آمیخته، «روش محور» شده است، به جای اینکه روح روش شناسی در آن‌ها باشد.

 اکثر تحقیقات که به روش آمیخته انجام می‌شود همچنان تحت سیطره اثبات گرایی مانده‌اند و رویکردهای کیفی در آن‌ها، امری حاشیه‌ای وثانوی است. کتاب حاضر سعی دارد این مناسبات را محل پرسش قرار دهد و مفهوم سازی مجددی دربارۀ روش‌های آمیخته از منظر رهیافت کیفی فراهم آورد.

فهمیدن نقش و اهمیت روش‌های آمیخته در تحقیقات علوم اجتماعی، سفری است که شاید بهتر باشد با همدیگر وارد آن شویم. در این کتاب تعبیر «ما» مرتب تکرار شده است، تا تأکیدی باشد به این که شما خوانندگان و نویسنده، مسیر این کتاب را با همدیگر می‌پیمایند. به همین خاطر ما آگاهانه در حال حذف خط سنتی ای در کتاب‌ها هستیم که گویا یگانه صدای معتبر، صدای نویسنده است و تجربیات با ارزش خواننده در آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. کتاب‌ها بهتر است با رویکرد ذهنهای باز گشوده نوشته شوند و میان نویسنده و خواننده پلی بزنند و از فاصله‌هایی که اغلب به صورت غیر ضرور برروابط بین آن‌ها تحمیل شده است تا می‌توانند بکاهند.


چاپ کتاب شاخص آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | 

کتاب "شاخص آموزش عالی" به قلم آقای دکتر مقصود فراستخواه دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ۸۲ صفحه، به بهای ۱۰۰  هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر فراستخواه در مقدمه کتاب "شاخص آموزش عالی" چنین بیان کرده است

پژوهش و آموزش عالی کشور، از مهمترین ارکان بقا و توسعه و اعتلای جامعۀ ایرانی بویژه در جهانی است که زندگی و اقتصاد و سایر شؤون اجتماعی روز به روز هرچه بیشتر مبتنی بر دانش می‌شود. اکنون پرسش این است که عملکرد نظام علمی و آموزش عالی چگونه توسط خود دانشگاهیان و با جلب مشارکت مؤثر ذی‌نفعان درونی و بیرونی به‌طور مداوم پایش و ارزشیابی بشود؟ در اینجاست که اهمیت شاخص‌ها خود را آشکار می‌سازد. ضعف‌ها و خلأهای موجود در شاخص‌های نظام پژوهش و آموزش عالی، یکی از وجوه پروبلماتیک نظام علمی کشور ماست و موجب می‌شود که خود دانشگاهیان و ذی‌نفعان درونی و بیرونی نتوانند به نحو مطلوبی قادر به پایش وضع موجود و عملکرد نظام علمی وآموزشی، تعیین فاصلۀ آن با وضع مطلوب و رصد کردن و تضمین کیفیت آن بشوند.

سیاستگذاری برای نظام علمی و آموزش عالی و از جمله سامان‌یابی کیفیت گسترش موزون و متوازن آن متناسب با نیازها و اولویت‌ها، مستلزم نهادینه شدن ارزشیابی و ممیزی مداوم وضع موجود و تحلیل شکاف‌ها در جهت نزدیک شدن به وضع مطلوب و مورد انتظار بویژه در تراز رقابت‌های جهانی و بین‌المللی است. به همین دلیل نیازمند شاخص‌های دقیق، منسجم وروزآمدی هستیم که در تدوین آن از یکسو رهیافت‌ها و تجارب جهانی، استفاده و از سوی دیگر شرایط بومی و ویژگی‌های ملی کشورمان ملحوظ شده باشد.

تاکنون شاخص‌هایی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتین «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، برخی از گروه‌های آموزشی و دانشگاه‌ها و نیز انجمن‌های علمی و تخصصی تهیه شده است اما همچنان در خصوص شاخص‌های نظام علمی و آموزشی کشور با نوعی پراکندگی و فقدان انسجام و یکپارچگی ملی دست به گریبان هستیم و نیاز به مجموعۀ یکپارچۀ پر شمولی داریم که بر مبنای مدل سیستمی کل نگر ضمن توجه به تنوعات آموزش‌عالی غیر پزشکی و پزشکی؛ حضوری، نیمه‌حضوری، غیرحضوری؛ دولتی و غیردولتی و غیرانتفاعی؛ علمی کاربردی؛ فنی - حرفه‌ای تنظیم بشود و محل اجماع معتبر علمی باشد. آزمون و اعتباریابی شاخص‌ها لازم است به روش علمی صورت بگیرد و مورد توافق قرار بگیرد و دقت و عینیت و شفافیت لازم به‌ویژه قابلیت مقایسه در سطح بین‌الملل داشته باشد.


چاپ کتاب گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۰ | 

کتاب "گزارش ملی آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲" در ۲۲۱ صفحه، به بهای ۳۵۰۰۰۰  هزار ریال از سوی انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی راهی بازار نشر شده است.

در این کتاب که در ۹ فصل، توسط حوزه معاونت پژوهشی موسسه و با همکاری قسمتهای مختلف حوزه ستادی وزارت علوم تدوین شده است اطلاعات  مختلفی در زمینه های: سیر تحول و تاریخچه آموزش عالی، سنجش علمی، آموزش عالی، پژوهش و فناوری و... ارائه شده است.

همچنین نسخه انگلیسی گزارش مذکور در ۷۶ صفحه و به قیمت ۲۰۰۰۰۰ ریال در دسترس پژوهشگران محترم و علاقمندان        می باشد.


سایر مطالب این بخش