پیام خود را بنویسید
 

ساختار سازمانی


حوزه ریاست

  حوزه ریاست

  وظایف رئیس مؤسسه

 •   اجرای مصوبات هیأت امنا
 •   اجرای مصوبات شورای علمی مؤسسه
 •   پیشنهاد بودجه سالانه مؤسسه
 •   پیشنهاد طرح تشکیلاتی مؤسسه
 •   تعیین برنامه کار واحدهای تابعه مؤسسه و نظارت بر حسن اداره امور
 •   صدور دستور درباره امور استخدامی، مالی وسازمانی مؤسسه
 •   نصب و عزل کارکنان مؤسسه
 •   پیشنهاد آیین‌نامه های لازم به هیأت امنا جهت تصویب
 •   تشکیل جلسات شورای علمی مؤسسه
 •   اقدام برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی و اختصاصی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی و غیره

  اعضا

نسرین نورشاهی (رئیس مؤسسه)

امیر مرسلی (سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی)


روابط عمومی

  دفتر رئیس و روابط عمومی

  وظایف

 •   برنامه‌ریزی و تنظیم امور مربوط به تشکیل جلسات هیأت امنا و سایر جلسات مربوط به رئیس مؤسسه
 •   انجام امور مربوط به دیدارهای رئیس مؤسسه
 •   راهنمایی مراجعین به واحدهای ذیربط
 •   توزیع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به واحدهای تابعه مؤسسه
 •   تهیه نامه ها و گزارشهای لازم مربوط به رئیس مؤسسه
 •   اجرای مراسم مربوط به بزرگداشتها و اعیاد و سمینارها، کنفرانسها و دوره‌های آموزشی
 •   انجام امور مکاتبات محرمانه مؤسسه و نگهداری سوابق
 •   برنامه‌ریزی در جهت حفظ امنیت و ایمنی کارکنان، تأسیسات و ساختمان مؤسسه
 •   طرح و پاسخگویی به دعاوی مربوط به مؤسسه در مراجع ذیصلاح و پیگیری تا حصول نتیجه
 •   پیگیری در جهت اجرای احکام صادره از مراجع قضایی
 •   انجام امور حقوقی و ثبتی مؤسسه در مراجع ذیصلاح
 •   نظارت بر انعقاد قراردادها از جنبه های حقوقی و مطابقت آنها با مفاد قانون
 •   جمع‌آوری و نگهداری سوابق مربوط به امور حقوقی
 •   بررسی شکایات واصله و تهیه گزارشهای لازم
 •   ارزشیابی عملکرد واحدها و تهیه گزارشهای دوره‌ای برای رئیس مؤسسه
 •   نظارت بر حسن اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان مؤسسه و واحدهای تابعه
 •   دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات مربوط به مؤسسه و نگاهداری سوابق و ضمائم مربوط
 •   همکاری با رسانه ها در معرفی فعالیت های موسسه
 •   پیگیری مکاتبات و پاسخگویی به مراجعان در موارد لزوم
 •   انجام دادن سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

  اعضا

  امیر مرسلی (مسئول دفتر ریاست و رئیس روابط عمومی)

  میترا منوچهری (کارشناس روابط عمومی)


معاونت پژوهشی

  معاون پژوهشی موسسه

  وظایف

 •   نظارت بر تهیه خط مشی‌ مؤسسه در امور پژوهشی، اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون روشهای برنامه‌ریزی آموزش عالی
 •   شناخت احتیاجات و عملکرد گذشته و وضع موجود آموزش عالی و طراحی برنامه‌های تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور
 •   نظارت بر طراحی برنامه‌های (بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت) توسعه آموزش عالی
 •   نظارت برانجام مطالعات در زمینه نوآوری‌های آموزشی و علمی
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی مربوط به برنامه‌های درسی و انطباق آن با نیازهای کشور
 •   نظارت بر تهیه طرحهای شناخت منابع مالی بالقوه به منظور تأمین هزینه های آموزش عالی و سیاستهای اتخاذ شده در امور آموزشی، پژوهشی و مالی
 •   نظارت بر تهیه وبرنامه‌های دوره‌های آموزشی برای مدیران و برنامه‌ریزان آموزش عالی و برگزاری آنها
 •   تهیه آیین نامه‌ ها و دستورالعمل ها و ضوابط امور پژوهشی
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مربوط به آمایش آموزش عالی
 •   ارائه طریق و نظارت بر تهیه خط‌مشی‌های مربوط به تبادل نظر درباره فعالیتهای پژوهشی و برنامه‌ریزی در آموزش عالی بین مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور
 •   نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر در آموزش عالی و چگونگی اشتغال فارغ‌التحصیلان و سایر عواملی که در گسترش خدمات و اطلاعات علمی مؤثرند
 •   نظارت بر تأمین احتیاجات اداری و پرسنلی و انجام امور مربوط به خدمات عمومی
 •   نظارت بر انجام امور مالی و حسابداری و رسیدگی به محاسبات مالی و تهیه گزارشهای مالی
 •   مطالعه و اقدام درامر تأمین رفاه کارکنان
 •   نظارت بر انجام امور استخدامی و پرسنلی
 •   نظارت بر تألیف، تصنیف و ترجمه کتب علمی و فنی و انتشارات مؤسسه
 •   نظارت بر تأمین منابع علمی مورد نیاز در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه و راهنمایی های مربوط به آن
 •   نظارت بر خرید، و حفظ و نگهداری اموال، تأسیسات و بناهای مؤسسه
 •   ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم
 •   انجام سایر امور محوله از طرف مقام ریاست مؤسسه

  اعضا

  رضا منیعی (معاون پژوهشی موسسه)

  ندا رضایی (کارشناس) 

  فروزنده سعادتمند (مدیر داخلی فصلنامه)

  مژگان مهرپرور (کارشناس)

  میترا منوچهری (کارشناس)


اداره امور اداری و مالی

  اداره امور اداری و مالی

  وظایف

 •   اجرای خط‌مشی مؤسسه در امور اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات اداری و مالی
 •   تأمین احتیاجات پرسنلی و خدماتی مؤسسه
 •   انجام امور مالی و حسابداری و رسیدگی به محاسبات مالی و تهیه گزارشهای مالی
 •   تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های تشکیلاتی مورد نیاز
 •   تهیه و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه
 •   تأمین امور رفاهی کارکنان
 •   انجام امور استخدامی و پرسنلی
 •   پیش‌بینی و تأمین تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز
 •   اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی
 •   اقدام در مورد خریدهای مؤسسه
 •   انجام امور خدماتی عمومی، و تعمیراتی و حفظ و نگهداری و حراست از اموال، تأسیسات و ساختمانهای مؤسسه
 •   انجام سایر امور محوله

  اعضا

  معصومه قارون (معاون اجرایی)

  نازنین شرف الاسلامی (رئیس امور مالی)

  رسول پاکدامن (کارشناس)

  ابوالفضل مظلوم (کارشناس)

  شیوا سیف اله زادگان (ماشین نویس)

  زهرا نوری (ماشین نویس)

  قربانعلی باقری (مسئول دبیرخانه)

  حسین پرویزی (نگهبان)


کتابخانه

معرفی کتابخانه

  کتابخانه مؤسسه با توجه به رسالت، اهداف و مأموریت مؤسسه، به منظور ارائه خدمات به محققان و پژوهشگران تشکیل شده است. در این کتابخانه در مجموع تعداد ۹۵۲۶ عنوان منبع علمی به صورت کتاب، طرح پژوهشی، گزارش علمی، نشریه و لوح فشرده به زبان فارسی و انگلیسی با تأکید بر حوزه آموزش عالی وجود دارد. کلیه علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان می‌توانند از خدمات تخصصی این کتابخانه استفاده کنند.

 

  اعضای واحد کتابخانه، انتشارات و اطلاع رسانی

مدیر واحد کتابخانه، انتشارات و اطلاع رسانی

آقای دکتر سید اسماعیل موسوی

آقای دکتر سید اسماعیل موسوی
کارشناس مسئول

خانم فریده جعفری
خانم دکتر فریده جعفری


گروه‌های پژوهشی موسسه

 | تاریخ ارسال: 1392/4/11 |