معرفی

مقدمه

مجمع پژوهشگاههای ملی کشور با هدف ارتقای جایگاه نهادها و اعضای هیئت‌علمی پژوهشی در وزارت عتف و کشور؛ هماهنگی و همکاری میان نهادهای پژوهشی؛ محوریت بخشیدن به نقش پژوهشگاه ها در حل مسائل کلان ملی؛ کنش و واکنش یکپارچه در زمینه سیاست‌های ملی و بخشی پژوهش،‌ فناوری،‌ و نوآوری و دیگر سیاست‌های تأثیر گذاری در این زمینه؛ شناسایی و کاربست دارایی‌ها و مزیت‌های استراتژیک سازمانی برای پیشبرد پژوهش،‌ فناوری،‌ و نوآوری در وزارت عتف با مشارکت ۱۶ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی با ماموریتی ملی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تاسیس شد.
 

اهداف مجمع

ارتقای جایگاه نهادها و اعضای هیئت‌علمی پژوهشی در وزارت عتف و کشور.
هماهنگی و همکاری میان نهادهای پژوهشی؛
محوریت بخشیدن به نقش پژوهشگاه ها در حل مسائل کلان ملی
کنش و واکنش یکپارچه در زمینه سیاست‌های ملی و بخشی پژوهش،‌ فناوری،‌ و نوآوری و دیگر سیاست‌های تأثیر گذاری در این زمینه؛
شناسایی و کاربست دارایی‌ها و مزیت‌های استراتژیک سازمانی برای پیشبرد پژوهش،‌ فناوری،‌ و نوآوری در وزارت عتف و کشور؛
 

ساختار مجمع

دبیر: دبیر مجمع رئیس یکی از روسای عضو مجمع است که برای دو سال با رأی اعضا برگزیده می‌شود.
کارگروه‌ها: مجمع می‌تواند برای دست‌یابی به هدف‌های خود، کارگروه‌های دائمی یا موقت را از میان اعضا یا دیگران تشکیل دهد.

 

دبیر مجمع:

اعضای مجمع در جلسه مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ مجمع پژوهشگاههای ملی کشور، جناب آقای دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را به مدت دو سال به سمت دبیر مجمع پژوهشگاههای ملی کشور برگزیدند.

دفعات مشاهده: 507 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر