کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی


دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خصوص "بازاندیشی درباره علم و فناوری در موقعیت کرونا" سخنرانی می کند. این نشست در راستای سلسله نشست‌های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود. علاقمندان برای حضور در نشست می‌توانند از لینک زیر استفاده فرمایند: 

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی


دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "بحران کرونا و آینده آموزش عالی؛ از امید به بازگشت تا آغاز یک نوزایی" را ارائه می‌دهد. این نشست در راستای سلسله نشست‌های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی سه‌شنبه هفدهم تیرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود. علاقمندان برای حضور در نشست می توانند از لینک زیر استفاده فرمایند: 

سخنرانی دکتر مرجائی


دکتر سید هادی مرجائی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع "مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دوران کرونا" ارائه می کند.
این نشست در راستای سلسله نشست‌های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی سه‌شنبه یکم مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود. 
علاقمندان برای حضور در نشست می‌توانند از لینک زیر و ورود بعنوان کاربر مهمان استفاده نماید:

 

سخنرانی دکتر محمد فاضلی


دکتر محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص "کرونا و آموزش بین رشته ای برای سیاست عمومی" سخنرانی می کند. این نشست در راستای سلسله نشست‌های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی سه‌شنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود. 
علاقمندان برای حضور در نشست می‌توانند از لینک زیر و ورود بعنوان کاربر مهمان استفاده نماید:

سخنرانی دکتر سعید سمنانیان


دکتر سعید سمنانیان عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص "بحران کرونا و فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها" سخنرانی می کند. این نشست در راستای سلسله نشست‌های مجازی بحران کرونا و مناقشات نظری آموزش عالی سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ توسط معاونت پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود. 

علاقمندان برای حضور در نشست می‌توانند از لینک زیر استفاده فرمایند:

سخنرانی دکتر روشن


دکتر احمدرضا روشن عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص کرونا و حکمرانی آموزش عالی گفتگو می کند. این نشست به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰الی ۱۲ توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار می‌شود. 
علاقمندان برای حضور در نشست می‌توانند از لینک زیر استفاده فرمایند: