تعاریف

  • ماموریت کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی، و تضمین کیفیت در آموزش عالی
"هر کرسی یونسکو شامل پروژه و گروهی منسجم در یک دانشگاه یا یک موسسه‌ی آموزش یا پژوهش عالی است که برای پیش برد شناخت ها و کنش ها در یک حوزه‌ی اولویت دار برای موسسه و یونسکو، با این سارمان همکاری می کنند". (برنامه‌ی کرسی های یونسکو ص ۵).
  • دفتر کرسی
دفتر کرسی مدیریت، برنامه ریزی، و تضمین کیفیت در آموزش عالی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مستقر می باشد تا همکاری بین المللی و میان دانشگاهی و شبکه سازی را از طریق اشتراک دانش و همکاریهای همیارانه به منظور ارتقاء ظرفیتهای سازمانی گسترش دهد.

دفعات مشاهده: 313 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیوندها

 

irunesco.org          msrt.ir
 

unitwin          irphe.ac.ir

 
ihea.ir          iscs.ac.ir

 
          nrisp.ac.ir

 

© 2019 All Rights Reserved | Unesco Chair in Fr

Designed & Developed by : Yektaweb