معرفی

معرفی کمیته آماربخشی علوم، تحقیقات و فناوری


به استناد بند یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه شورای عالی اداری (به شماره ۱۹۰۱/۱۷۲۷۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۲)، کمیته آمار بخشی آموزش و پژوهش با هدف استقرار و ساماندهی نظام آماری علم و فناوری و برنامه‌ریزی جامع برای تهیه، تولید و تحلیل اطلاعات آماری مورد نیاز در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و بر اساس نامه شماره ۹۰۳۹/و مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۸، همه وظایف کمیته آمار بخشی آموزش عالی و پژوهش کشور به موسسه "پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی" منتقل گردید.
کمیته آمار بخشی آموزش و پژوهش به دلیل گسترده شدن فعالیت‌ها در زمینه علوم تحقیقات و فناوری بر اساس مصوبه سی و یکمین جلسه شورای عالی آمار در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ به «کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری» تغییر نام داد. اصلاح ساختار اعضا و اضافه شدن نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی در کمسیون تخصصی شورای عالی آمار و شورای عالی آمار مورد موافقت قرار گرفت.
از زمان استقرار کمیته در موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، رئیس موسسه، رئیس کمیته و دبیر آن، معاون پژوهشی موسسه است.