اطلاعات تماس میز آینده پژوهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۶ | 
اطلاعات تماس میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
کارشناس مسئول میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
جناب آقای حسین سمیعی
تلفن
۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۴۲
دورنگار
۰۲۱-۲۲۰۵۰۳۳۸
آدرس پست الکترونیکی
futures.study.in.he@gmail.comجهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | 
پنل میز آینده پژوهی با حضور ریاست پنل سرکار خانم دکتر فریده مشایخ و اعضای پنل و با موضوع «جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی - یادگیری» ساعت ۱۱ الی ۱۳ روز چهار شنبه ۲۶ آبان در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این پنل هر یک از اعضای پنل دیدگاه‌های خود را درباره دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری بیان کردند.

• دریافت فایل جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری با حجم ۳.۰۹ مگابایت
مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۶ | 
پنل میز آینده پژوهی ویژه بخش آموزش عالی و علم و فناوری برنامه ششم توسعه با حضور ریاست پنل جناب آقای دکتر جعفر توفیقی و اعضای پنل و با موضوع «مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)» ساعت ۸ الی ۱۱ روز یک شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۳ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این پنل پس از طرح بحث و روش کار و چارچوب سناریو نویسی توسط دکتر مقصود فراستخواه، هر یک از اعضای پنل دیدگاه‌های خود را درباره مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)، بیان کردند.

• دریافت فایل مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور با حجم ۱.۵۲ مگابایتافتتاحیه میز آینده پژوهشی آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۶ | 
مراسم افتتاحیه میز آینده پژوهشی آموزش عالی ایران در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید
 

مطالعه آینده آموزش عالی و درک پیچیدگی های پیش روی آن از ضرورت‌های نهاد آموزش عالی کشور است که در این راستا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان یک نهاد علمی پشتیبان نظام تصمیم گیری آموزش عالی اقدام به تاسیس «میز آینده پژوهی آموزش عالی» کرده است. میز آینده پژوهی «ساختاری گفتگویی» است به منظور مسأله گشایی، جستارگشایی و دستور گشایی برای سیاستگذاران، دانشگاهیان و ذی‌نفعان مختلف اجتماعی آموزش عالی که با رویکرد آینده اندیشی و با ساز وکار هم اندیشی (گروه بحث کانونی) در مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی تأسیس شده است. در جلسه رسمی روز ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی ایران با حضور صاحب نظران و خبرگان این حوزه و توسط معاون وزیر علوم پرده برداری و افتتاح شد.

• دریافت فایل گزارش افتتاحیه پنل با حجم ۱۰.۴۲ مگابایتویژه برنامه ششم توسعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۸ | 
پنل میز آینده پژوهی با حضور ریاست پنل جناب آقای دکتر جعفر توفیقی و اعضای پنل و با موضوع «مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)» ساعت ۸ الی ۱۱ روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این پنل هر یک از اعضای پنل دیدگاه‌های خود را درباره مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)، بیان کردند.

• دریافت فایل گزارش ویژه برنامه ششم توسعه با حجم ۲.۷۱ مگابایت
آینده منابع مالی آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۴ | 
ششمین پنل «میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران» با عنوان «آینده منابع مالی آموزش عالی ایران» با حضور خبره های آموزش عالی کشور و مطلعین کلیدی در این حوزه در تاریخ دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۳ ساعت ۹ الی ۱۲ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

• دریافت فایل آینده منابع مالی آموزش عالی ایران با حجم ۱.۳۸ مگابایت
آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۸ | 
پنل میز آینده پژوهی با حضور معاونین آموزشی، پژوهشی و فناوری و رئیس مرکز پژوهشی آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و اعضای پنل و با موضوع «آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان و نحوه مواجهه خلاق دانشگاههای ایران با آن» ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه ۲۱ آبان در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این پنل هر یک از اعضای پنل دیدگاه‌های خود را درباره آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان و نحوه مواجهه خلاق دانشگاههای ایران با آن بیان کردند.

• دریافت فایل آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان و نحوه مواجهه خلاق دانشگاههای ایران با آن با حجم ۱.۷۴ مگابایت
هفتمین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | 
پنل میز آینده‌ پژوهی آموزش عالی ایران با موضوع «آینده گسترش آموزش عالی در ایران» و «راهبردهای توسعه هدفمند، متوازن، متناسب، کیفی و پایدار مؤسسات آموزش عالی» در تاریخ دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن کنفرانس این مؤسسه برگزار گردید.

• دریافت فایل آینده گسترش آموزش عالی ایران با حجم ۹۵۴ کیلوبایت
هشتمین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۲۷ | 
پنل میز آینده پژوهی با حضور متخصصان و مطلعین کلیدی و اعضای پنل و با موضوع «آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران» ساعت ۱۳ الی ۱۶ روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

• دریافت فایل آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران با حجم ۶۵۸ کیلوبایت