img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیتهای پژوهشی در موسسه برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیتهای پژوهشی موسسه توسط دکتر عباس بازرگان، استاد ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت دانشگاه تهران، در محل... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه

برگزاری کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه توسط جناب آقای دکتر عباس بازرگان... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاهها برگزار شد

کارگاه ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاهها توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با همکاری امور بین الملل دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه آشنایی با کارویژه‌های دانشگاه پژوهی (IR)

برگزاری دوره آشنایی با کارویژه‌های دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاه هنر اصفهان... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه بهبود کیفیت دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها

برگزاری دوره بهبود کیفیت دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها توسط آقای دکتر پرویز ساکتی در دانشگاه هنر اصفهان... ادامه...

آرشیو دوره‌های برگزار شده