معرفی

به وب سایت دکتر رضا منیعی خوش آمدید

نام نام خانوادگی گروه رشته آدرس پست الکترونیک AWT IMAGE
رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه برنامه ریزی توسعه آموزش عالی r_maniee@irphe.ir


برای مشاهده اطلاعات CV می توانید به بخش کارنامه علمی مراجعه فرمایید

Main Image