خوش آمدید

به وب سایت دکتر نسرین نورشاهی خوش آمدید

 
نام
نام خانوادگی
گروه
رشته
آدرس پست الکترونیک
AWT IMAGE
نسرین
نورشاهی
مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی
مدیریت آموزشی
nooran@irphe.ir


برای مشاهده اطلاعات CV می توانید به بخش کارنامه علمی مراجعه فرمایید
Main Image