خوش آمدید

به وب سایت خانم معصومه قارون خوش آمدید

 
نام
نام خانوادگی
گروه
رشته
آدرس پست الکترونیک
AWT IMAGE
معصومه
قارون
اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی
اقتصاد
AWT IMAGE


برای مشاهده اطلاعات CV می توانید به بخش کارنامه علمی مراجعه فرمایید
Main Image