خوش آمدید

به وب سایت آقای احمدرضا روشن خوش آمدید

 
نام
نام خانوادگی
گروه
رشته
آدرس پست الکترونیک
AWT IMAGE
احمدرضا
روشن
مطالعات مدیریت آموزش عالی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
AWT IMAGE


برای مشاهده اطلاعات CV می توانید به بخش کارنامه علمی مراجعه فرمایید
Main Image