قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 8 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 8 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86
:: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 89
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396
:: پژوهش در آموزش عالی ایران
:: تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام
:: محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران

پر امتیازترین کتاب ها

:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 6
:: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی
:: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟
:: پژوهش در آموزش عالی ایران
:: آمار آموزش عالی ايران سال تحصيلی 73-1372

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 89


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی


 نویسنده/مترجم: سید هادی مرجائی
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی


 نویسنده/مترجم: سالواتور باربارو
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 170000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 600 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396


 نویسنده/مترجم: دکتر مقداد میرابی
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: پژوهش در آموزش عالی ایران


 نویسنده/مترجم: غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران


 نویسنده/مترجم: یعقوب انتظاری و همکاران
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟


 نویسنده/مترجم: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب شاخص آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 6


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 1500 ریال
 امتیاز کاربران: 4.25
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ايران سال تحصيلی 73-1372


 نویسنده/مترجم: گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
 قیمت: 14000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy