چاپ کتاب رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1394/11/11 | 

کتاب رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر گردید.
اطلاعات بیشتر...


کلیدواژه ها: رهنمودهای مقام معظم رهبری | احمد حیدری عبدی |