پنل‌های برگزار شده - پنل دهم: جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی

پنل میز آینده پژوهی با حضور متخصصان و مطلعین کلیدی و اعضای پنل و با موضوع «جذب دانشجو در آموزش عالی غیر انتفاعی» ساعت ۱۳ الی ۱۶ روز سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

• دریافت فایل آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران با حجم ۹۳۷ کیلوبایت