پنل‌های برگزار شده - پنل هشتم: آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران

پنل میز آینده پژوهی با حضور متخصصان و مطلعین کلیدی و اعضای پنل و با موضوع «آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران» ساعت ۱۳ الی ۱۶ روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

• دریافت فایل آینده ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در ایران با حجم ۶۵۸ کیلوبایت