پنل‌های برگزار شده - پنل هفتم: آینده گسترش آموزش عالی در ایران

پنل میز آینده‌ پژوهی آموزش عالی ایران با موضوع «آینده گسترش آموزش عالی در ایران» و «راهبردهای توسعه هدفمند، متوازن، متناسب، کیفی و پایدار مؤسسات آموزش عالی» در تاریخ دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن کنفرانس این مؤسسه برگزار گردید.

• دریافت فایل آینده گسترش آموزش عالی ایران با حجم ۹۵۴ کیلوبایت