پنل‌های برگزار شده - پنل ششم: آینده منابع مالی آموزش عالی

ششمین پنل «میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران» با عنوان «آینده منابع مالی آموزش عالی ایران» با حضور خبره های آموزش عالی کشور و مطلعین کلیدی در این حوزه در تاریخ دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۳ ساعت ۹ الی ۱۲ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

• دریافت فایل آینده منابع مالی آموزش عالی ایران با حجم ۱.۳۸ مگابایت