پنل‌های برگزار شده - پنل پنجم: جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری

پنل میز آینده پژوهی با حضور ریاست پنل سرکار خانم دکتر فریده مشایخ و اعضای پنل و با موضوع «جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی - یادگیری» ساعت ۱۱ الی ۱۳ روز چهار شنبه ۲۶ آبان در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این پنل هر یک از اعضای پنل دیدگاه‌های خود را درباره دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری بیان کردند.• دریافت فایل جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی – یادگیری با حجم ۳.۰۹ مگابایت