پنل‌های برگزار شده - پنل چهارم: آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان

پنل میز آینده پژوهی با حضور معاونین آموزشی، پژوهشی و فناوری و رئیس مرکز پژوهشی آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و اعضای پنل و با موضوع «آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان و نحوه مواجهه خلاق دانشگاههای ایران با آن» ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه ۲۱ آبان در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد. در این پنل هر یک از اعضای پنل دیدگاه‌های خود را درباره آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان و نحوه مواجهه خلاق دانشگاههای ایران با آن بیان کردند.

• دریافت فایل آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان و نحوه مواجهه خلاق دانشگاههای ایران با آن با حجم ۱.۷۴ مگابایت