کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

تأمین نیروی پیمانی و رسمی

 | تاریخ ارسال: 1394/8/18 | 

حسب نیاز فوری مؤسسه به تأمین نیروی انسانی برای تصدی مشاغل و پستهای زیر از بین نیروهای پیمانی و رسمی، متقاضیان همکاری با مؤسسه بصورت مأموریت و یا انتقال از سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و ستاد وزارت می توانند با ارسال درخواست همکاری بهمراه خلاصه سوابق تحصیلی - کاری (رزومه) به آدرس مؤسسه ، اقدام نمایند.
۱- انبار دار و جمع دار اموال
۲- کار گزین
۳- کارپرداز
۴- رئیس امور اداری

  • لازم به ذکر است بدلیل ممنوعیت استخدام جدید ، فقط از پرسنل  شاغل در دستگاههای اجرایی یا دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به صورت مأمور یا انتقال امکان پذیر است.

کلیدواژه ها: کارگزین | انباردار | دعوت به کار | تامین نیروی انسانی | کارپرداز | رئیس امور اداری |