چاپ کتاب روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۳۱ | 

کتاب "روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی" با ترجمه آقای محمد رضا سعید آبادی و خانم پروین احمدخانلو منتشر گردید.
اطلاعات بیشتر...


کلیدواژه ها: کنفرانس جهانی آموزش عالی یونسکو در سال 2009 | پروین احمدخانلو | محمدرضا سعید آبادی |