آگهی مزایده عمومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۲ | 
آگهی مزایده عمومی
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نظر دارد ۳ (سه) دستگاه خودرو پراید مدل ۸۴ خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. علاقمندان شرکت در مزایده فوق می توانند از تاریخ ۹/۳/۹۴ لغایت ۲۴/۳/۹۴ ازساعت ۸ صبح الی ۱۶ در وقت اداری با تلفن ۲۲۰۱۰۶۱۶ (داخلی ۱۷۴) امیر عباس محمدی تماس حاصل نموده و برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس مؤسسه واقع در تهران - بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) - خیابان گلفام - پلاک ۷۰ مراجعه نمایند.