کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین

 | تاریخ ارسال: 1393/10/28 | 

AWT IMAGE

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با همکاری جمعیت‌ توسعه علمی ایران برگزار می‌کند:

جلسه هم‌اندیشی با موضوع "دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین" با سخنرانی دکتر مصطفی کریمیان اقبال، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.


کلیدواژه ها: دکتر مصطفی کريميان اقبال | جمعيت‌ توسعه علمی ايران |