آگهی مناقصه سال ۱۳۹۳

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | 
موضوع مناقصه: امور مربوط به نظافت و سرویس­دهی آبدارخانه­ ها (نظافت سطوح مسقف به میزان تقریبی ۲۵۰۰ متر مربع ۴ طبقه، سرویس دهی ۴ آبدارخانه و نامه­ رسانی و تایپ و بایگانی مکاتبات

دریافت فایل آگهی مناقصه