حضور موسسه در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۳ | 
از فرهیختگان ارجمند دعوت به عمل می آید تا از غرفه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در سالن ۶ غرفه ۲۳ نمایشگاه بین المللی تهران از جدیدترین آثار منتشره توسط موسسه، بازدید به عمل آورند.
کلیدواژه ها: نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری |