کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

اطلاعات تماس میز آینده پژوهی

 | تاریخ ارسال: 1393/6/26 | 
اطلاعات تماس میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
کارشناس مسئول میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران
جناب آقای حسین سمیعی
تلفن
۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۴۲
دورنگار
۰۲۱-۲۲۰۵۰۳۳۸
آدرس پست الکترونیکی
futures.study.in.he@gmail.com