کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

سخنرانی جناب آقای محمد درویش

 | تاریخ ارسال: 1393/5/18 | 

سخنرانی جناب آقای محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست با موضوع "آگاهی‌های عمومی درباره بحران محیط‌ زیست و توسعه پایدار در ایران" مورخ سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار خواهد شد.


کلیدواژه ها: آگاهی‌های عمومی درباره بحران محيط‌ زيست و توسعه پايدار در ايران | سخنرانی جناب آقای محمد درويش | دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محيط‌ زيست |