کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی تطبیقی الگوهای توسعه نظام آموزش عالی در کشورهای مختلف
 • بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه نظام‌های ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
 • مطالعه تطبیقی سیستم‌های جذب و پذیرش دانشجو
 • راهکارهای ارتقای مبادلات بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران
 • تدوین شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی ایران
 • مطالعه و طراحی الگوی پایش وضعیت فرهنگی دانشگاهها
 • بررسی تحولات آینده آموزش عالی در جهان و ایران
 • بررسی نوآوری‌های نظام‌های آموزش عالی در کشورهای مختلف
 • بررسی مقایسه‌ای راهبردهای مختلف آموزش، تعلیم و فراگیری در آموزش عالی
 • ارزیابی برنامه‌های آموزشی آموزش عالی در زمینه‌های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم
 • مطالعه مقایسه‌ای محتوای برنامه‌های درسی نظام‌های آموزش عالی
 • بررسی ابعاد ایده استقلال دانشگاه و نحوه تحقق آن در ایران