کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

بررسی بازار خدمات آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
 • بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوارها بر موفقیت تحصیلی دانشجویان
 • بررسی آثار اقتصادی افت تحصیلی در آموزش‌عالی و راههای جبران آن
 • بررسی آثار اقتصادی دانشگاهها بر مناطق مختلف کشور
 • بررسی برابری فرصتهای آموزشی در سطوح مختلف آموزش عالی
 • بررسی تابع تولید آموزش‌عالی در سطوح مختلف
 • بررسی تاثیر اقتصادی ترکیب جنسی دانشجویان در آموزش‌عالی
 • بررسی تاثیر الگوهای تخصیص منابع بر کارایی و بهره‌وری در آموزش عالی
 • بررسی رابطه آموزش عالی رایگان، تقاضای اجتماعی و افت تحصیلی
 • بررسی روشهای تخصیص بودجه در آموزش‌عالی
 • بررسی کارایی و بهره‌وری در آموزش‌عالی
 • بررسی مباحث اقتصادی در تولید و ارائه خدمات آموزش‌عالی
 • بررسی مبانی نظری اقتصاد آموزش‌عالی
 • بررسی مکانیزم های تأمین منابع (مالی ، انسانی ، فیزیکی) در آموزش عالی
 • بررسی نقش مکانیزم های تأمین منابع مالی آموزش‌عالی در کارایی و بهره‌وری
 • بررسی نقش و عملکرد دولت در ایجاد فرصتهای برابر در سطح آموزش‌عالی
 • بررسی هزینه سرانه در آموزش‌عالی
 • بررسی و تعیین الگوی بهینه توزیع منابع (مالی، انسانی و فیزیکی) در آموزش‌عالی
 • تاثیر دریافت شهریه برعملکرد دانشجویان و دانشگاه
 • تخصیص منابع و تامین مالی در آموزش‌عالی
 • تقاضای آموزش‌عالی، عدالت اجتماعی و برابری فرصتهای آموزشی
 • طراحی و تشکیل بانک اطلاعاتی "شناسنامه تحصیلی" دانش آموختگان آموزش عالی(مطالعات ردیابی یا Trace Study ) در سطوح مختلف آموزشی