کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

آموزش‌عالی و بازارکار

 | تاریخ ارسال: 1393/4/29 | 
  • بررسی تأثیر سیاست ها ، قوانین و مقررات بازار کار بر بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی
  • بررسی سیاست های کلان و تأثیر آن بر بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی
  • بررسی و ارزیابی میزان انطباق دروس و رشته‌های تحصیلی با نیازهای اقتصادی
  • طراحی و تشکیل بانک اطلاعاتی "شناسنامه وضعیت شغلی" دانش آموختگان آموزش عالی (مطالعات ردیابی یا Trace Study در بازار کار)