دستاوردها - دستاوردها
- کسب رتبه اول غرفه پژوهشی در نمایشگاه تخصصی ژئوماتیک ۸۸ سازمان نقشه برداری کشور

AWT IMAGE
AWT IMAGE