تماس با ما - فرم تماس

تماس با واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی:

نشانی پستی واحد: تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - کوی گلفام - پلاک ۷۰ - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

تلفن: ۲۲۰۱۰۶۱۶-۰۲۱ داخلی ۱۲۹

پست الکترونیکی: gis-he@irphe.ir