پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

کارنامه علمی

- آقای یعقوب انتظاری (مدیر گروه)

- خانم معصومه قارون (عضو هیات علمی)

- آقای یزدان ابراهیمی (عضو هیات علمی)

- آقای محمد جواد صالحی (عضو هیات علمی)