پیام خود را بنویسید
 

وظایف


  • تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون چگونگی اشتغال فارغ‌التحصیلان و ارائه پیشنهادها
  • تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی به منظور شناخت احتیاجات کشور به نیروی انسانی کارآزموده و متخصص
  • طراحی و پیشنهاد برنامه‌های تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور
  • تهیه طرحهای شناخت منابع مالی بالقوه به منظور تأمین هزینه‌های آموزش عالی
  • تهیه واجرای طرحهای پژوهشی مربوط به سیاستهای اتخاذ شده در تأمین منابع مالی و هزینه‌های آموزش عالی
  • انجام بررسی های لازم در زمینه جذب نیروهای متخصص از طریق ارائه برنامه‌های لازم در این مورد
  • انجام بررسی های لازم درباره بهره‌وری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و عرضه بازخورد لازم در این زمینه
  • انجام سایر امور محوله