پیام خود را بنویسید
 

سخنرانی دکتر احمدرضا روشن با موضوع: مطالعه تطبیقی فلسفه آموزش عالی برای تدوین حکمرانی مطلوب نظام آموزش عالی ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر ماحمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی می کند. 
 

◀️ موضوع: مطالعه تطبیقی فلسفه آموزش عالی برای تدوین حکمرانی مطلوب نظام آموزش عالی ایران

🔸سخنران: دکتر احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

⏱️ زمان: دوشنبه سی ام بهمن ماه ساعت ۱۰:۰۰

◀️ مکان: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سالن شهید سلیمانی 

 

کلیدواژه ها: سلسله سخنرانی | نشست علمی | احمدرضا روشن |

مطالب مشابه