پیام خود را بنویسید
 

طی نشستی مشترک صورت گرفت: بررسی زمینه های همکاری موسسه و مرکز همکاریهای علمی و بین المللی برای برگزاری همایش دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری

 | تاریخ ارسال: 1402/11/23 | 

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر مسعود صدری‌نسب رئیس مرکز مطالعات و همکاریهای علمی و بین المللی طی نشستی مشترک، زمینه های همکاری موسسه و مرکز را برای برگزاری همایش دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری بررسی کردند.


به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر طاهری نیا در این نشست آمادگی موسسه را جهت مشارکت فعال در برگزاری همایش اعلام و با اشاره به برگزاری کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور توسط موسسه از اعلام آمادگی موسسه برای انتقال تجارب خود در خصوص برگزاری همایش ها و نشست های مشابه به مرکز خبر داد.
دکتر صدری نسب نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه گسترش تعاملات علمی- بین المللی بر اهمیت نقش مراکز علمی خصوصا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در برگزار این همایش تاکید کرد.
در ادامه دکتر علی سلطانی مدیر خدمات همایش های مرکز همکاری های علمی و بین المللی برنامه های همایش و گزارشی از اقدامات صورت گرفته تاکنون را ارائه کرد و دکتر ناصر فرخی معاون امور علمی و بین المللی مرکز نیز ظرفیت ها و خلاء های موجود در جهت توسعه تعاملات بین المللی را برشمردند.
همچنین دکتر محمد عزیزی معاون پژوهشی موسسه به استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در این همایش و توسعه علمی کشور اشاره نمود و دکتر هادی مرجایی مدیر واحد برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی موسسه ضمن برشمردن سوابق فعالیت های موسسه در حوزه دیپلماسی علمی بر تشکیل کنسرسیوم نظام علم و فناوری و ایجاد پایگاه داده این خصوص تاکید کرد
درپایان دکتر علی شهدادی مدیر همکاری های علمی و بین المللی موسسه ضمن اشاره به خلاء موجود در ارتباطات بین المللی کشور بر شبکه سازی های ملی- منطقه ای و بین المللی به منظور بین المللی سازی تاکید کرد.  

کلیدواژه ها: طاهری نیا | مرکز همکاریها |