پیام خود را بنویسید
 

نخستین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 

در راستای عمل به ماده ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثارعلمی نخستین جلسه کارگروه اخلاق در پژوش در موسسه برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست به ریاست دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه و دبیری دکتر محمد عزیزی معاون پژوهشی و با حضور دکتر غلامرضا ذاکر صالحی، دکتر احمدرضا روشن، دکتر سید هادی مرجایی و مریم شهسواری کارشناس دبیرخانه اخلاق در پژوهش برگزار گردید.
در این جلسه اعضاء دستور العمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه، سیاست گذاری در خصوص اخلاق پژوهش و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی را مورد بررسی قرار دادند و همچنین مقرر شد کمیته اخلاق موسسه نسبت به جمع آوری و دسته بندی پژوهش های انجام شده در موسسه در ارتباط با اخلاق در پژوهش اقدام و در قالب یک بسته علمی – پژوهشی تحت عنوان انباشت زیسته موسسه به وزارت علوم ارائه کند و در راستای ترویج اخلاق در پژوهش، کمیته اخلاق موسسه خود را موظف به اطلاع رسانی لازم در قالب ارائه مجموعه آیین نامه های مرتبط، کتب، برگزاری کارگاه، نرم افزارهای مربوطه به اعضای موسسه نماید.

کلیدواژه ها: کمیته اخلاق در پژوهش |