پیام خود را بنویسید
 

در دومین پنل افزایش همراستایی رشته های دانشگاهی با نیازهای بازار کار مورد بررسی قرار گرفت: سیاست ها و سازوکارهای مرتبط با تهیه اطلاعات از آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/14 | 

دومین پنل بررسی سیاست ها و سازوکارهای مناسب برای افزایش همراستایی رشته ها یا دوره های دانشگاهی با نیازها، ظرفیت­ها و قابلیت­های بازار کار استانی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ­ریزی آموزش عالی و با تمرکز بر "سیاست­ها و سازوکارهای مرتبط با تنوع در ارائه ­های آموزشی، سیاست­ها و سازوکارهای مرتبط با مسیرهای تحصیلی منعطف، حمایت های دانشجویی کافی و محیط های یادگیری مناسب و همچنین سیاست ها و سازوکارهای مرتبط با تهیه اطلاعات از آموزش عالی و تهیه اطلاعات از بازار کار" بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه، در این پنل دکتر فرهاد ابراهیم ­آبادی عضو هیأت علمی گروه نوآوری آموزشی و درسی مؤسسه با بیان سیاست­ها و سازوکارهای مرتبط با تنوع در ارائه­ های آموزشی، سیاست­ها و سازوکارهای مرتبط با مسیرهای تحصیلی منعطف، حمایت های دانشجویی کافی و محیط های یادگیری مناسب و همچنین سیاست ها و سازوکارهای مرتبط با تهیه اطلاعات از آموزش عالی و تهیه اطلاعات از بازار کار گفت: همراستایی رشته ­ها یا دوره های دانشگاهی با نیازها و قابلیت­های بازار کار مستلزم تنوع در ارائه­ های آموزشی (حضوری، از راه دور، آنلاین، ترکیبی، مکاتبه­ای و غیره)، وجود انعطاف در مسیرهای تحصیلی، حمایت­های دانشجویی و محیط های یادگیری مناسب و همچنین تهیه اطلاعات کافی از هم بازار کار و هم آموزش عالی است که در این رابطه سیاست­ها و سازوکارهای متعددی وجود دارد. وی همچنین یادآور شد که تمامی موارد مستلزم استقرار سازوکارهای تضمین کیفیت مناسب است.

  

کلیدواژه ها: دکتر ابراهیم آبادی | پنل |