پیام خود را بنویسید
 

سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رضا منیعی با موضوع: بررسی اثربخشی محققان در بهبود نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/27 | 

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رضا منیعی اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی می کند. 

 
دکتر سید اسماعیل موسوی
 

◀️ موضوع: بررسی اثربخشی محققان در بهبود نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش عالی با تاکید بر موسسات ماموریت محور وزارت عتف  

🔸سخنرانان: دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رضا منیعی اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

⏱️ زمان: دوشنبه دوم بهمن ماه دیماه ساعت ۱۰:۰۰

◀️ مکان: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سالن شهید سلیمانی


کلیدواژه ها: نشست علمی | سلسله سخنرانی | مقصود فراستخواه | رضا منیعی |