پیام خود را بنویسید
 

سخنرانی دکتر سمیه فریدونی با موضوع: عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران؛ بومی سازی مولفه های اندازه گیری

 | تاریخ ارسال: 1402/10/20 | 

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی می کند. 

 
دکتر سید اسماعیل موسوی
 

◀️ موضوع: عدالت آموزشی در آموزش عالی ایران؛ بومی سازی مولفه های اندازه گیری 

🔸سخنران: دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

⏱️ زمان: دوشنبه ۲۵ دیماه ساعت ۱۳:۰۰

◀️ مکان: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه گلفام، شماره ۷۰، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سالن شهید سلیمانی


کلیدواژه ها: نشست علمی | سلسله سخنرانی | سمیه فریدونی |