پیام خود را بنویسید

با مشارکت صاحب‌نظران برگزار شد: نخستین جلسه میز پژوهشی الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: 1402/4/17 | 

نخستین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به مدیریت دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه، دبیری هما فضلی و با حضور اعضای میز به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه در ابتدای جلسه دکتر نجف آقایی مشاور رئیس موسسه و دبیر شبکه متخصصان آموزش عالی ضمن خیرمقدم به حاضرین، به معرفی این شبکه پرداخت و اعلام کرد: شبکه در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ عضو دارد و ما به دنبال ایجاد و شناساندن این شبکه در بعد ملی هستیم و هدف آن استفاده از ظرفیت دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی در جهت پاسخگویی به مسائل و چالش‌های روز آموزش عالی است.
در ادامه دکتر طاهری‌نیا رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به معرفی شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) پرداخت و اعلام کرد: میزهای پژوهشی که در ذیل این شبکه قرار دارد مدت‌دار، مساله‌محور و بین‌رشته‌ای است. با توجه به استقبالی که از شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) شده است، امیدواریم از این ظرفیت در قالب ایجاد میزهای تخصصی، مشارکت در نقد و بررسی جهت‌گیری‌های کلان آموزش عالی کشور و مشارکت در تصمیم‌سازی دانش‌بنیان استفاده شود.
دکتر سمیه فریدونی مدیر میز پژوهشی به تببین موضوع میز با عنوان «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» پرداخت و اهداف برنامه‌ریزی شده و سوالات مطرح شده را بیان نمود و از اعضا تقاضا کرد دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح نمایند.
سپس همکاران علمی به بحث و بررسی پیرامون مسائل این مصوبه پرداخته و انتقادات و دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه و سوالات مشخصی را برای ادامه همکاری مطرح نمودند.

 

کلیدواژه ها: شبکه متخصصان آموزش عالی | میز پژوهشی | دکتر سمیه فریدونی | شبکه شماع |